kuvituskuva.
ESR+ Ryhmähankkeessa päähankkeen toteuttajana toimii Live-säätiö ja osatoteuttajina Invalidiliitto, Ammattiopisto Spesia sekä STEP-koulutus (Kirkkopalvelut). Invalidiliiton tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää verkostoyhteistyötä.

Hankeaika

Hankkeen toimintaa toteutetaan Uudenmaan alueella 1.3.2023–31.10.2025

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.

Toimenpiteet

Järjestetään verkostotapahtumia ja tuetaan vertais- ja verkostotoimintaa yleisesti yrittäjyyden laajalla kentällä. Ensimmäinen yrittäjille suunnattu tapahtuma järjestetään huhtikuussa 2024.

Etsitään aktiivisesti yrityksistä ja yhdistyksistä työtehtäviä, jotka soveltuvat keikkatyöalustalla tehtäväksi. Ohjataan ja valmennetaan henkilöitä keikkatyön hakuun ja tuetaan työtehtävien suorittamisessa tarvittaessa.

Lue lisää keikkatyöalustan mahdollisuuksista.

Kutsutaan mukaan hankkeen toimintaan itsensä työllistämisestä kiinnostuneet ja ohjataan heitä yritystyöpajoihin sekä mentoritoiminnan piiriin saamaan valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja/tai kevytyrittäjyyteen.

Maaliskuussa 2024 järjestämme yrittäjyydestä tai itsensä työllistämisestä kiinnostuneille sparrauspajan

Vuoden 2024 aikana järjestämme mentorien koulutuksia yrittäjille.

Yhteistyötä muiden ryhmähankkeen osatoteuttajien kanssa tehdään yrittäjyys- sekä osuuskuntaopintojen kanssa siten, että ohjataan vammaisia itsensä työllistämistä suunnittelevia henkilöitä opintojen piiriin.

Tarvittaessa annamme asiantuntemusta ryhmähankkeen muiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Testataan hankkeessa SROI-menetelmää. SROI eli Social Return on Investment on menetelmä, jonka avulla arvioidaan rahamääräisesti organisaation tai projektin sosiaalisia, terveydellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Metodi perustuu arviointitutkimuksen, sosiaalisen tilinpidon ja kustannushyöty -analyysin periaatteille.

Hankkeen tietosuojaseloste

Hankkeen videot ja tallenteet

Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustan esittelyvideo.

Sopivaa työtä kaikille - keikkatyöalustan koulutusvideo 12.10.2023

ESR-hankevastaava Sinikka Winqvist ja yrittäjä Joel Burgos keskustelevat millaisia taitoja yrittäjyys vaatii ja millaisia tukipalveluja yrittäjyyteen on tarjolla.

ESR-hankekoordinaattori Henri Ihander ja Lihastautiliiton työllisyysasiantuntija Liisa-Maija Verainen kertovat miten keikkatyöalustaa käytetään ja millaisten työtehtävien teettämiseen se soveltuu.

Tuloksena odotamme, että

  • Vammaisten henkilöiden yrittäjyysosaamista ja valmiuksia itsensä työllistämiseen on vahvistettu.
  • Hankkeessa toteutetut inklusiiviset verkostotapaamiset ovat rohkaisseet vammaisia yrittäjiä osallistumaan valtakunnallisiin tai alueellisiin yrittäjien tapahtumiin.
  • Vammaisten henkilöiden kokemus keikkatyöstä on lisääntynyt.
  • Järjestöt ja yritykset ovat tarjonneet keikkatyötä vammaisille ja osatyökykyisille työnhakijoille.

Hankekumppanit

Live-säätiö sr, päähankkeen toteuttaja

Ammattiopisto Spesia Oy

Kirkkopalvelut ry, STEP koulutus

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan hankkeen toimintaan!

Sinikka Winqvist

ESR-hankevastaava                                                                                            

sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi+358 44 765 0633

Henri Ihander

ESR-hankekoordinaattori

henri.ihander@invalidiliitto.fi+358 44 465 6051
 

ESR-rakennerahaston logo
Jaa sosiaalisessa mediassa