Kaupan työntekijä järjestää hyllyjä. Kuvituskuva.
Tavoitteenamme Invalidiliitossa on yhdenvertainen ja esteetön työelämä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua työelämään omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan työkykynsä mukaan. Palkkatyön lisäksi osatyökykyinen tai vammainen henkilö voi myös työllistää itsensä yrittäjänä.

Ihmisen työkyky on monien asioiden summa. Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten ja psyykkisten voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkyvyssä tapahtuu ihmisen elinaikana monia muutoksia.

Vamma tai sairaus ei automaattisesti tee ihmisestä osatyökykyistä. Osatyökykyisyyden tai vammaisuuden perusteella voi olla kuitenkin oikeutettu erilaisiin palveluihin ja tukimuotoihin niin työelämään kuin koulutukseenkin hakeutuessa. Myös hyvin suunnitellut ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut edesauttavat vammaisen tai osatyökykyisen henkilön osallistumista työelämään.

Vammaisuus ja terveydentila on mainittu sekä perustuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa kiellettyinä perusteina asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa niin viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä kuin työnantajiakin arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan.

Lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle henkilölle, joka katsoo tulleensa syrjityksi kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi työtä tai virkaa hakiessa taikka työ- tai virkasuhteessa. Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan niitä työnantajaa velvoittavia, välttämättömiä muutoksia työympäristössä tai työtavoissa, jotka mahdollistavat myös vammaisen henkilön yhdenvertaisen osallistumisen työelämään. 

Ratkaisuja vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä jatkamiseen löydät Osku - Tie työelämään -sivuilta.

Tietoa yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä löydät Yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

Lisätietoja: tyollisyys@invalidiliitto.fi

Sopivan työn mahdollisuudet taattava myös koronakriisin jälkeen

Uutinen 6.4.2020
Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu tiistaina 7. huhtikuuta kehysriiheen pohtimaan, kuinka yhteiskunta pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen. Invalidiliitto muistuttaa hallitusta vammaisten ihmisten huomioimisen tärkeydestä. Erityisesti poikkeusoloissa yhteiskunnan tulee huomioida haavoittuvimmat kansalaisensa ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.