Etualalla pöydällä kannettava tietokone, sen vieressä käsi jossa silmälasit. Taustalla epäselvästi toinen henkilö kannettavan tietokoneen kanssa. Kuvituskuva.
Invalidiliitossa kuuntelemme tarkasti jäsenistön mielipiteitä. Seuraamme jatkuvasti niin lainsäädäntöprosesseja, erilaisten verkostojen työtä, poliittisten toimijoiden näkemyksiä kuin kansalaisyhteiskunnassa keskustelussa olevia aiheita, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää liiton visiota ja tavoitteita.

Haluamme kuulla oman kenttämme ääntä paremmin. Tällä sivulla on aiheita, joita parhaillaan käsitellään liiton toimistolla. Linkkejä klikkaamalla pääsee antamaan vapaamuotoista palautetta valmistelun ja kehittämisen tueksi. Ota kantaa!

Avoimet kyselyt

Esteettömyys

Mitä mieltä esteettömyyden toteutumisesta kesän 2024 tapahtumissa?
Kysely auki 30.9.2024 asti.

Mitä mieltä esteettömyyden toteutumisesta kesän 2024 europarlamenttivaalien äänestyspaikoilla?
Kysely auki 23.6.2024 asti.

Päättyneet kyselyt

Esteettömyys

Esteettömyyden toteutuminen kevään 2024 presidentinvaalien äänestyspaikoilla (27.3.2024)

Kysely talvikunnossapidosta (31.1.2024)

Esteettömyyden toteutuminen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa (29.5.2023)

Miten esteettömyys toteutui vuoden 2022 aluevaaleissa? (14.2.2022)

Esteettömyyskeskus ESKEn kysely esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta (22.4.2020)

Esteettömyyden toteutuminen äänestyspaikoilla kevään 2019 europarlamenttivaaleissa (15.5.2019)

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueiden palveluiden käyttäjien kokemustietoa palveluista ja niiden toimivuudesta (6.4.2023)

Turvallisuus

Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten kokemuksia liikenne- ja paloturvallisuudesta (16.3.2023)

Liikkuminen

Kysely junalla matkustamisen esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta (20.9.2023)

Kysely Kelan taksimatkoista (3.1.2023)

Miten talvikunnossapidossa on onnistuttu? -kyselyssä huomio kiinnittyi mm. piha-alueiden ja katujen heikkoon hiekoitukseen (12.11.2021)

Miten koronavirus vaikutti vammaisten ihmisten liikkumiseen kodin ulkopuolella vuonna 2020? (31.3.2021) 

Kysely tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa (1.10.2020) 

Kysely yksityisistä pysäköintialueista (25.2.2020)

Kysely liikkumisen apuvälineistä ja apuvälinepalvelusta osoitti apuvälineiden merkityksen yhdenvertaisuuden edistäjänä (5.11.2019)

Mitä mieltä taksiliikenteestä vuosi uudistuksen jälkeen? (9.10.2019)

Palvelut

Kysely digitaalisista palveluista (1.8.2022)

Itsenäinen elämä ja asuminen

Invalidiliiton kysely vahvistaa henkilökohtaisten avustajien saatavuusongelmat (14.11.2022)

Työ, opiskelu ja yrittäjyys

Kysely yrittäjyydestä nosti esille kuntoutuksen tarpeen (25.3.2022)

Muut kyselyt

Aula Research toteutti Invalidiliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen aluevaltuutettujen tietotasosta ja asenteista vuonna 2022. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin aluevaltuutettujen tietotarpeita. Lue kyselyn yhteenveto (15.2.2023)

Invalidiliitto teetti Taloustutkimuksella kyselyn työnantajien halukkuudesta palkata liikuntavammaisia henkilöitä vuonna 2020. Lue kyselyn yhteenveto (9.2.2021)

Kysely Sopivaa työtä kaikille -valmennukseen osallistuneille. Lue kyselyn yhteenveto (7.12.2021) 

Taloustutkimus selvitti suomalaisten mielipiteitä Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteista vuonna 2019 (12.3.2019)

Vammaisfoorumi ry:n kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa vuonna 2018.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa