Etualalla pöydällä kannettava tietokone, sen vieressä käsi jossa silmälasit. Taustalla epäselvästi toinen henkilö kannettavan tietokoneen kanssa. Kuvituskuva.
Invalidiliitossa kuuntelemme tarkasti jäsenistön mielipiteitä. Seuraamme jatkuvasti niin lainsäädäntöprosesseja, erilaisten verkostojen työtä, poliittisten toimijoiden näkemyksiä kuin kansalaisyhteiskunnassa keskustelussa olevia aiheita, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää liiton visiota ja tavoitteita.

Haluamme kuulla oman kenttämme ääntä paremmin. Tällä sivulla on aiheita, joita parhaillaan käsitellään liiton toimistolla. Linkkejä klikkaamalla pääsee antamaan vapaamuotoista palautetta valmistelun ja kehittämisen tueksi. Ota kantaa!

Käynnissä olevat kyselyt

Kyselyitä ei ole käynnissä.

Aiemmat kyselyt

Invalidiliiton kysely Kelan taksimatkoista

Kyselytutkimus kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastaville 

Invalidiliitto etsii järjestötoiminnan koulutusraatiin osallistujia - ilmoittaudu mukaan!

Kysely digitaalisista palveluista

Kysely henkilökohtaisten avustajien saatavuudesta henkilökohtaista apua käyttäville

Kysely harvinaislasten vanhemmille 

Kysely Invalidiliiton kotisivuista

Kysely Invalidiliiton hallitusohjelmatavoitteista

Kysely yrittäjyydestä 

Kysely kuntapolitiikan koulutustoiveista 

Kysely hyvinvointialuevaaleista

Kysely Kelan etäkuntoutuksena toteutettavasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 

Kysely Invalidiliiton jäsenyhdistyksiin kuuluville kuntavaaliehdokkaille menestyksestä kuntavaaleissa

Etsimme harvinaisia osaajia

Kuntavaalit 2021

Kysely äänestyspaikkojen esteettömyydestä

Miten talvikunnossapidossa on onnistuttu?

Kysely pelastustoiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutuksista

Miten koronavirus vaikutti vammaisten ihmisten liikkumiseen kodin ulkopuolella vuonna 2020?

Kerro mielipiteesi Samhall-mallista ja mahdollisesta osatyökykyisiä työllistävästä valtion yhtiöstä.

Harvinaiset-yksikön kysely toiminnasta vuodelle 2021.

Miten koronatilanne on vaikuttanut vammaisiin ihmisiin? Invalidiliitto kerää tietoa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista työssäkäyviin, opiskeleviin, yrittäjänä toimiviin tai työnhakijana oleviin vammaisiin henkilöihin.

Kysely tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa. 

Esteettömyyskeskus ESKE kerää tietoja esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Kysely yksityisistä pysäköintialueista

Mitä toivot Seitin vuodelta 2020? Millainen toiminta kiinnostaa? Mitä haluaisit lisää? 

Kerro meille kokemuksesi liikkumisen apuvälineistä ja apuvälinepalvelusta.

Mitä mieltä taksiliikenteestä vuosi uudistuksen jälkeen?

Mistä aiheista sinun mielestäsi Invalidiliiton pitäisi järjestää koulutusta? (koulutustoiveet vuodelle 2020)

Esteettömyyden toteutuminen äänestyspaikoilla kevään 2019 europarlamenttivaaleissa.

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019-2022 (lausuntokommentit)

Esteettömyyden toteutuminen äänestyspaikoilla kevään 2019 eduskuntavaaleissa

Hallitusohjelmavaikuttaminen 

Euroopan parlamentin vaalit

Vammaislakien yhdistäminen eli ns. valas-uudistus

Asiakasmaksulaki

Taksiliikenne

Harvinaiset-yksikön toiminta vuonna 2019

Vammaisfoorumi ry:n kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen suuntaviivat

Jaa sosiaalisessa mediassa