Etualalla pöydällä kannettava tietokone, sen vieressä käsi jossa silmälasit. Taustalla epäselvästi toinen henkilö kannettavan tietokoneen kanssa. Kuvituskuva.
Invalidiliitossa kuuntelemme tarkasti jäsenistön mielipiteitä. Seuraamme jatkuvasti niin lainsäädäntöprosesseja, erilaisten verkostojen työtä, poliittisten toimijoiden näkemyksiä kuin kansalaisyhteiskunnassa keskustelussa olevia aiheita, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää liiton visiota ja tavoitteita.

Haluamme kuulla oman kenttämme ääntä paremmin. Tällä sivulla on aiheita, joita parhaillaan käsitellään liiton toimistolla. Linkkejä klikkaamalla pääsee antamaan vapaamuotoista palautetta valmistelun ja kehittämisen tueksi. Ota kantaa!

Avoimet kyselyt

Kysely Esteettömyyskeskus ESKEn koulutuksista. Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE kerää toiveita ja ideoita ESKEn koulutusten ja kurssien kehittämiseksi. Kysely avoinna 31.3.2023 saakka.

Kysely hyvinvointialueiden palveluista. Invalidiliitto kerää hyvinvointialueiden palveluiden käyttäjien kokemustietoa palveluista ja niiden toimivuudesta. Kyselyä on jatkettu 31.3.2023 saakka (lomakkeessa 15.3. saakka). 

Päättyneet kyselyt

Kysely liikenne- ja paloturvallisuudesta. Invalidiliitto kokoaa fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten kokemuksia liikenne- ja paloturvallisuudesta vaikuttamistyönsä tueksi.

Invalidiliiton kysely Kelan taksimatkoista. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Kysely digitaalisista palveluista. Lue lisää vastauskoosteesta.

Kysely henkilökohtaisten avustajien saatavuudesta henkilökohtaista apua käyttäville. Invalidiliiton kysely vahvistaa henkilökohtaisten avustajien saatavuusongelmat.

Kysely yrittäjyydestä nosti esille kuntoutuksen tarpeen.

Kysely äänestyspaikkojen esteettömyydestä. Miten esteettömyys toteutui vuoden 2022 aluevaaleissa?

Miten talvikunnossapidossa on onnistuttu? -kyselyssä huomio kiinnittyi mm. piha-alueiden ja katujen heikkoon hiekoitukseen.

Miten koronavirus vaikutti vammaisten ihmisten liikkumiseen kodin ulkopuolella vuonna 2020? 

Kysely tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa. 

Esteettömyyskeskus ESKE keräsi tietoja esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista.

Kysely yksityisistä pysäköintialueista.

Kysely liikkumisen apuvälineistä ja apuvälinepalvelusta osoitti apuvälineiden merkityksen yhdenvertaisuuden edistäjänä.

Mitä mieltä taksiliikenteestä vuosi uudistuksen jälkeen?

Esteettömyyden toteutuminen äänestyspaikoilla kevään 2019 europarlamenttivaaleissa.

Muut kyselyt

Aula Research toteutti Invalidiliiton toimeksiannosta kyselytutkimuksen aluevaltuutettujen tietotasosta ja asenteista vuonna 2022. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin aluevaltuutettujen tietotarpeita. Lue kyselyn yhteenveto.

Invalidiliitto teetti Taloustutkimuksella kyselyn työnantajien halukkuudesta palkata liikuntavammaisia henkilöitä vuonna 2020. Lue kyselyn yhteenveto.

Kysely Sopivaa työtä kaikille -valmennukseen osallistuneille. Lue kyselyn yhteenveto. 

Taloustutkimus selvitti suomalaisten mielipiteitä Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteista vuonna 2019.

Vammaisfoorumi ry:n kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa vuonna 2018.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa