Äidillä sylissä vammainen pieni lapsi. Kuvituskuva.
Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hyvinvointialueen kanssa.

Vammaisen henkilön arjessa on usein omaisia tai läheisiä häntä avustamassa, eikä aina ole helppoa määritellä, milloin avustamisesta tulee omaishoitoa. Myös vammainen henkilö voi joissain tapauksissa toimia omaishoidollisissa tehtävissä, esimerkiksi taloudellisena ja hoidollisena edunvalvojana.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Perheenjäsenen syntyminen sairaana tai vammaisena, tai perheenjäsenen vammautuminen, aiheuttaa aina koko perheeseen elämänmuutoksia, tuen ja neuvonnan tarvetta.

Voit olla omaishoitoon liittyvissä kysymyksissä yhteydessä Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittiseen asiantuntijaan Ylva Krokforsiin. Lisätietoa löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuiltaLue lisää myös Omaishoitajaliiton sivuilta. 

Invalidiliitto on mukana Suomen omaishoidon verkostossa.
 

Omaishoidon tuella apua kotona asumiseen

Asumista kotona voidaan tukea myös hyvinvointialueen yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla omaishoidontuella. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat

  • hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut
  • omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa
  • omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen tarpeen perusteella. Tämä edellyttää, että omaisen antama hoito tai avustaminen on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. 

Lisätietoja omaishoidosta

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on turvata vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus, osallisuus sekä mahdollistaa omat elämän valinnat.