Palvelujen saavutettavuuden kartoittaminen (kuvituskuva)
Saavutettavuuskartoituksessa tarkastellaan mm. kartoitettavassa kohteessa tehtävää suunnittelutyötä, viestinnän ja palveluiden toimivuutta sekä tiedon ja elämysten välittymistä. Keskeistä on, miten palvelussa huomioidaan ihmisten moninaisuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Palvelun saavutettavuutta ja tilojen esteettömyyttä kannattaa tarkastella yhdessä. Niitä molempia tarvitaan, jotta kaikki ihmiset voisivat käyttää palvelua yhdenvertaisesti. Saavutettavuuskartoituksella ja esteettömyyskartoituksella saatavat tiedot täydentävät toisiaan.

Saavutettavuuskartoituksen sisältö

Saavutettavuuskartoituksen tärkein tiedonkeruumenetelmä on haastattelu. Palvelua tarjoavan tahon henkilökuntaa haastattelemalla selvitetään asiat, joista saavutettavuuskartoitus koostuu:

  • Toiminnan ohjaus (mm. strateginen työ ja suunnittelu)
  • Viestintä
  • Tuotteet, palvelut, ohjelmatarjonta yms., mukaan lukien asiakaspalvelu (riippuen kyseisen palvelun luonteesta)
  • Tilojen ja kalusteiden esteettömyys (suositeltavaa on tehdä kattava esteettömyyskartoitus)

Saavutettavuuskartoitusraportti

Saavutettavuuskartoituksen tuloksena syntyy kirjallinen raportti. Siihen sisältyy haastattelujen ja havaintojen pohjalta laaditut kehittämisehdotukset palvelun saavutettavuuden edistämiseksi. Raportti on kartoituksen tilaajalle eli palvelun tuottajalle tärkeä työvälinen toiminnan kehittämisessä.

Koulutetut saavutettavuuskartoittajat

Saavutettavuuskartoituksen tekee koulutettu kartoittaja. Invalidiliiton esteettömyystyö ja Kulttuuria kaikille -palvelu järjestivät yhteistyössä saavutettavuuskartoittajien peruskurssin pilottikoulutuksen keväällä 2018. Koulutus oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Kurssista saatiin erittäin hyviä kokemuksia. Kurssille osallistui 15 saavutettavuuskartoittajaa, joista suurin osa heistä on järjestöjen tai kulttuurialan ammattilaisia.

Koulutettujen saavutettavuuskartoittajien yhteystietoja on esteettömyys- ja saavutettavuuskartoittajien yhteisellä verkkosivulla.

Lisätietoja saavutettavuudesta Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta.

Jaa sosiaalisessa mediassa