8.12.2016
Sote-uudistuksen toteutuminen lähestyy, ja Invalidiliitto on ollut vaikuttamassa sen sisältöön vammaisten kansalaisten näkökulmasta monin eri tavoin.

18.11.2016

Aiheeseen on perehdytty niin liiton yhteiskuntasuhdeyksikössä, liittohallituksen nimeämissä sote-johtoryhmässä puheenjohtaja Keijo Kaskiahon johdolla kuin sote-projektiryhmässäkin. Invalidiliitto on jättänyt määräaikaan mennessä lausunnot lakitekstiluonnoksista sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön käsiteltäväksi. 

Invalidiliiton seitsemän oikein: 

  • Palveluiden laatu ja saatavuus on varmistettava. Vaikeasti vammaisten elämänmittaisia palveluita ei saa kilpailuttaa. 
  • Maakunnalliselle vammaisneuvostolle on annettava todellinen toimivalta. Vammaisten kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia on parannettava. 
  • Esteettömyys ja ennaltaehkäisy aidosti mukaan uudistukseen – kustannussäästöjä saatavissa hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntyessä. 
  • Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen on valjastettava vammaistenkin hyödyksi. 
  • Kolmas sektori on uudistuksessa voimavara. Järjestöjen rooli palveluntuottajana on huomioitava paremmin. 
  • Asiakasturvallisuudesta on huolehdittava myös uudessa tuottamisjärjestelmässä.
  • Laatumittarit edistävät valinnanvapautta.

Tutustu Invalidiliiton sote-tiivistelmään

Invalidiliiton lausunnot aiheesta: lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta ja lausunto sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta

Aiheesta syvemmin kiinnostuneet voivat tutustua aikatauluihin ja laajaan materiaalipankkiin alueuudistusta varten perustetuilla STM:n ja VTM:n verkkosivuilla http://alueuudistus.fi/etusivu.

Jaa sosiaalisessa mediassa