Kuvituskuva.
18.10.2021
Kuntavaalien jälkeen katse siirtyi Invalidiliitossa nopeasti ensi vuoden tammikuuhun ja kaikkien aikojen ensimmäisiin aluevaaleihin. Näissäkin vaaleissa liitto tuo esiin vammaisten ihmisten kannalta keskeisiä näkökulmia.

Invalidiliitto on valmistellut aluevaalitavoitteensa hyödyntäen niin jäsenistönsä perusteltuja omakohtaisia näkemyksiä kuin henkilökuntansa laajaa osaamista.  

Tuttu vaalislogan 

- Kuten kuntavaaleissa aluevaaleissakin kysymys on palveluista. Invalidiliiton vaalislogan pysyy näin ollen ennallaan: ‘Yhdenvertaista palvelua kaikille’ on erittäin osuva vaalilause tälläkin kertaa, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson

Hyvinvointialueet huolehtivat jatkossa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

- On ensiarvoisen tärkeää, että palvelut ovat esteettömiä ja yhdenvertaisesti jokaisen ihmisen ulottuvilla. Vaalitavoitepaperissa nostamme palveluiden ohella esiin vammaisten ihmisten osallisuuden sekä järjestöjen toimintaedellytysten varmistamisen merkityksen. 

Invalidiliitto jalkauttaa näkemyksiään hyvinvointialueille niin valmistelutyötä tekevien virkamiesten kuin erilaisten työryhmienkin kautta. Puolueille ja ehdokkaille tavoitepaperi toimitetaan luonnollisesti myös.  

- Olemme tehneet vaikuttamistyötä pitkään ja määrätietoisesti, joten uskoisin, että yleisellä tasolla teemamme ovat kyllä tuttuja ja nauttivat suurta ymmärrystä. Mutta ei tässä voi vaikuttamistyötä missään tapauksessa lopettaa, koska edelleen on aivan liian paljon aukkoja siinä, miten vammaisten ihmisten hyvinvointi ja oikeudet Suomessa toteutuvat. Vaikka päättäjät suhtautuvat pääsääntöisesti myötämielisesti vammaisten oikeuksiin, on vielä pitkä matka aitoon yhdenvertaisuuteen, sanoo Andersson. 

Lähtisitkö ehdokkaaksi? 

Kuntavaaliehdokkaana oli suuri joukko Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäseniä. Liitto kannusti aktiivisesti jäsenistöään sekä äänestämään että asettumaan ehdolle. Myös aluevaltuustoihin olisi hyvä saada valittua vammaisia henkilöitä, joilla on laaja ymmärrys ja omakohtaista kokemusta erilaisista palveluista. Listat menevät kiinni joulukuussa, joten vielä on hetki aikaa miettiä, mutta jos ehdokkuus kiinnostaa, kannattaa toimia pikaisesti. Lue lisää Lähtisitkö ehdokkaaksi?-sivulta.

Invalidiliitto kerää kotisivulleen nimilistan jäsenyhdistyksiinsä kuuluvista ehdokkaista, jotka ilmoittavat tietonsa liittoon. Tarjoamme myös blogialustan, keskustelu- ja verkostoitumispaikan alueellisissa vaikuttajaverkostoissa sekä mahdollisuuden mainostaa ehdokkuutta edullisesti liiton jäsenlehdessä.  Vaikuttajaverkostojen yhteisessä keskustelutilaisuudessa 4.11. puhutaan aluevaaleista. Lue lisää Invalidiliitto aluevaaliehdokkaan apuna-sivulta.  

Kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit 

Hyvinvointialueet perustettiin Suomeen kesällä 2021, kun sote-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka valitaan jokaiselle alueelle tammikuun vaaleissa. Jatkossa aluevaalit ja kuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti.   

Valtuusto tekee poliittiset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä pelastustoimesta alueella. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuuston koko määräytyy alueen asukasluvun mukaan (59–89 valtuutettua). Helsinki ei ole hyvinvointialue, eikä siellä ole tarvetta vaaleihin, koska kesäkuun kuntavaaleissa valittu kaupunginvaltuusto huolehtii näistä tehtävistä.   

Vaikka sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille, jää kuntien vastuulle jatkossakin joukko merkittäviä tehtäviä, kuten varhaiskasvatus, opetus, liikunta ja kulttuuri. Lue lisää aluevaaleista Vaalit.fi-sivustolta. 

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022 (ennakkoäänestys 12.–18.1.). Jokaiselle hyvinvointialueelle (21 kpl) äänestetään oma aluevaltuustonsa.   

Tutustu Invalidiliiton Aluevaalit-sivuun.  

Jaa sosiaalisessa mediassa