Osa pyörätuolin rengasta ja käsi takaapäin edessä kerrostaloja. Kuvituskuva.
16.8.2020
Nykyisen jäädessä vuodenvaihteessa eläkkeelle haemme nyt Invalidiliitolle uutta toimitusjohtajaa.

Toimitusjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä liittohallituksen sekä keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyö vammaiskentän eri toimijoiden kanssa laaja-alaisesti on toimitusjohtajan tärkeimpiä tehtäviä.

Toimitusjohtajan keskeinen rooli on tukea liittohallitusta päätöksenteossa, viedä käytäntöön hallituksen päättämät asiat ja johtaa toimiston organisaatiota. Toimitusjohtaja valmistelee ja toteuttaa omistajaohjauspolitiikkaa yhteistyössä liittohallituksen kanssa.

Julkisuudessa toimiminen ja vaikuttaminen ovat keskeinen osa liiton toimintaa. Toimitusjohtajan edellytetään olevan aktiivisesti julkisuudessa ja antavan kasvot vammaisasioiden edistämiselle. Hän kehittää myös jatkuvasti suhdetta jäsenistöön.

Haettavalla henkilöllä on oltava hyvä julkisen hallinnon, päätöksenteon ja prosessien tuntemus sekä kohtuullisesti suoria omia kontakteja sidosryhmiin. Potentiaalisella ehdokkaalla on aikaisempaa näyttöä ja kokemusta

  • vammaisuuden ymmärtämisestä
  • tulosvastuullisesta organisaation johtamisesta ja saavutetuista tuloksista, erityisesti strategisesta johtamisesta
  • hyvästä henkilöstöjohtamisesta
  • tuloksekkaasta sidosryhmätyöskentelystä ja verkostovaikuttamisesta
  • onnistuneesta viestinnästä ja median kanssa toimimisesta
  • hyvästä talousosaamisesta.

Hakemamme henkilö jakaa arvomme sekä tekee työtä koko sydämellään vammaisuuden ja toimintaesteisyyden tuomien haasteiden poistamiseksi. Tulevan toimitusjohtajamme persoonassa arvostamme kykyä toimia lähellä henkilöstöä ja jäsenistöä sekä organisointi- ja suunnittelutaitoja.

Tarjoamme näköalapaikan suomalaiseen yhteiskuntaan merkittävän liiton johtajana. Työkenttä on mielenkiintoinen ja haasteellinen – olet edistämässä työllisyyttä, kehittämässä palveluita, vaikuttamassa lainsäädäntöön ja muokkaamassa asenteita fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden osalta.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja Pertti Laajalahti, p. 044 019 5204, sekä hakuprosessissa avustava asiantuntija, johtaja Pasi Honkalahti, StaffPoint Executive, p. 040 844 7707, pasi.honkalahti@staffpoint.fi. Kaikki yhteydenotot sekä hakemukset käsitellään luottamuksellisena hallituksessa. Hakijoiden tietoja ei anneta julkisuuteen. Lähetä CV:si ja vapaamuotoinen hakemuksesi 2.9.2020 mennessä https://www.staffpoint.fi/tyonhaku-ja-ura/tyopaikat.

Invalidiliitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka tarkoituksena on erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden oikeuksien ja yhdenvertaisten elämisen edellytysten parantaminen. Toiminnan visiona on Yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Kyseessä on merkittävä kokonaisuus konserniin kuuluvat asumis- ja kuntoutuspalveluita tuottava Validia Oy ja Lapin Kuntoutus Oy sekä Ammattiopisto Spesia Oy. Liittoon kuuluu 144 jäsenyhdistystä, joissa on lähes 30 000 henkilöjäsentä. Invalidiliitto-konsernissa on kaikkiaan 2500 työntekijää ja sen kokonaistuotto vuonna 2019 oli 146 MEUR. Lisätietoja liitosta

Jaa sosiaalisessa mediassa