Kuvassa keskisuomalainen järvimaisema
18.2.2019
Ensimmäistä kertaa kokoontunut järjestöjen ja maakunnan yhteinen kumppanuuspöytä valmistautuu tulevan maakunnan käynnistämiseen. Ryhmässä on laaja edustus Keski-Suomen järjestöistä eri toimialoilta. Myös Invalidiliitto on edustettuna.

Keskisuomalaiset järjestöt ehdottivat viime syksynä Kumppanuuspöydän jäseneksi 24 järjestöasiantuntijaa, joista Keski-Suomen järjestöareena on valinnut kumppanuuspöytään 12 edustajaa, joilla on laaja-alainen asiantuntijuus.

- Tämä on uusi työryhmä, joka kokoontui nyt ensimmäistä kertaa. Olen ollut maakunnassa mukana  muissa eri yhteistyöryhmissä ja lienen siinä tullut tutuksi kumppaneille, Invalidiliiton järjestöasiantuntija Tarja Honkanen kertoo.

Kumppanuuspöydän tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja vuorovaikutusta järjestöjen ja maakunnan välillä, vaikuttaa tulevan maakunnan ja järjestöjen yhteistyörakenteisiin sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.

Invalidiliitto haluaa olla mukana vaikuttamassa maakunnan, sen eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa Keski-Suomen maakunnan sen palvelujen sekä palvelurakenteiden kehittämisessä.

- On tärkeää, että vammaisjärjestöjen ja vammaisten henkilöiden mahdollisuus tätä kautta osallisuuteen toteutuu, Honkanen muistuttaa.

Järjestöjen rooli myös kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja osallisuuden mahdollistajana on tärkeää ja siihen kytkeytyy myös järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. 

Järjestöjen välistä yhteistyötä on Keski-Suomessa tehty jo pitkään. Maakunnassa on toiminut jo yli kymmenen vuotta Keski-Suomen Järjestöareena, joka on toiminut yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa. Painopiste työssä on ollut järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteistyö maakunnan kehittämisessä yhdessä maakuntaliiton kanssa. Nyt käynnistetty Kumppanuuspöytä on uusi rakenne, jonka toimintatapoja kehitetään yhdessä järjestöjen ja maakunnan kanssa.

Kumppanuuspöydän kokoonpano vuosina 2019-2020 on:

 • Eläkeläisjärjestöt: Maija Piitulainen, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
 • Kulttuuri: Riina Kylmälahti, Suomen Nuorisoseurat/Keski-Suomi
 • Kylä- ja asukastoiminta: Kaisu Kumpulainen, Keski-Suomen Kylät
 • Lapset ja perheet: Annemari Sinikorpi, MLL:n Järvi-Suomen piiri
 • Liikunta: Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta
 • Monikulttuurisuus: Emmanuel Sibomana, Paremmin Yhdessä ry
 • Nuorisojärjestöt: Sirkka Suomäki, Suomen 4H/Keski-Suomi
 • Omaistoiminta/mielenterveys: Vaula Ollonen, FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto
 • Potilasjärjestöt: Kristiina Pigg, Keski-Suomen Sydänpiiri
 • Päihdetyö/työllisyydenhoito: Markku Hassinen, Sovatek
 • Vammaisjärjestöt: Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry
 • Yhteistoimintajärjestöt: Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Lisätietoja Keski-Suomen Järjestöareenasta ja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydästä löytyy täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa