Syksyllä 2019 Invalidiliiton koulutukseen osallistuneet uudet kokemustoimijat poseeraavat yhteiskuvassa.
12.12.2019
Marraskuun lopussa saatiin päätökseen Invalidiliiton kolmentoista uuden kokemustoimijan koulutus. Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö tai hänen läheisensä, joka välittää kokemustietoaan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Tuoreet kokemustoimijat on koulutettu uudistetulla Kokemustoimintaverkoston koulutuskonseptilla, jossa on otettu huomioon toimintaympäristön muutokset ja selvennetty kokemustietoon liittyviä käsitteitä. Aikaisemmin kokemustoimijat kävivät pääsääntöisesti kertomassa omaa tarinaansa lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa tuleville ammattilaisille. Nyt kokemustietoa käytetään entistä enemmän myös palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kokemustiedolla on myös aikaisempaan enemmän kysyntää, sillä lainsäädäntö ohjaa entistä tiukemmin asiakkaiden osallistamiseen sekä omien että yhteisten palvelujen suunnitteluun. Kokemustiedon käyttöön sitoudutaan entistä paremmin. Tämä on huomioitu esim.  Espoon kaupungin uudessa strategiassa ja useat sairaanhoitopiirit kouluttavat myös itse kokemusasiantuntijoita.

STEA myönsi ensi vuodelle rahoitusta myös Kokemustoimintaverkoston ja OLKA-toiminnan, joka organisoi järjestö -ja vapaaehtoistoimintaa keskussairaaloissa, väliseen yhteistyöhön. Kokemustoiminnasta tulee uusi osa OLKAn palveluvalikoimaa. Koulutetut kokemustoimijat voivat toimia sairaalassa mm. kokemusedustajina, -puhujina ja -neuvojina. Rahoituksen avulla kehitetään toimivaa mallia, jota voidaan myöhemmin levittää muihin keskussairaaloihin. Kokemustoimijoille riittänee töitä aikaisempaa enemmän.

Tuoreet kokemustoimijat antavat ennen valmistumistaan vielä näytön ja sen jälkeen heidän yhteystiedot löytyy Invalidiliiton verkkosivuilta sekä Kokemustoimintaverkoston valtakunnallisesta kokemuspankista.

Jaa sosiaalisessa mediassa