20.5.2021
Kesäkuun kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Muistathan, että voit ilmoittautua kotiäänestykseen, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Äänestää voi Suomessa joko varsinaisena vaalipäivänä 13.6., ennakkoäänestysajanjaksona 26.5.-8.6. tai kotiäänestyksessä, johon pitää ilmoittautua viimeistään 1.6.2021 klo 16.  

Kotiäänestys 

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan oman kunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka tiedot löytyvät postitse tai sähköisesti saapuneesta äänioikeusilmoituskortista. Vaalilain mukaan kotona voi äänestää ennakkoon, jos “äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan” Ilmoituksen voi tehdä äänestäjä itse tai toinen henkilö hänen puolestaan ja se on tehtävä viimeistään 1.6. klo 16. Lisätietoa kotiäänestyksestä löydät Vaalit.fi-sivustolta.  

Varsinainen vaalipäivä 

Vaalipäivänä 13.6. saa äänestää klo 9-20 välillä ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeusilmoituskortissa. Henkilöllisyystodistus mukaan! Lisätietoa äänestämisestä vaalipäivänä löydät Vaalit.fi-sivustolta.  

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestysaikana 26.5.-8.6. voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Henkilöllisyystodistus mukaan! Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, suuremmissa kunnissa useampia. Lisätietoa ennakkoäänestämisestä löydät Vaalit.fi-sivustolta.  

Ennakkoäänestää voi myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa (koskee vain laitoksissa hoidettavana olevia tai niihin otettuja henkilöitä, ei laitoksen henkilökuntaa). Laitosäänestys toteutuu yhtenä tai kahtena ennakkoäänestyspäivänä. Lisätietoa laitosäänestämisestä löydät Vaalit.fi-sivustolta. 

Drive-in -äänestys ja äänestäminen ulkona 

Näissä vaaleissa tehdään historiaa, kun ennakkoäänestää voi drive-in -tyylillä. Helsingissä se on mahdollista sekä Malmin entisellä lentokentällä että Töölön kisahallin parkkipaikalla. Kuka tahansa voi käydä antamassa äänensä autolla, pyörällä, kävellen tai liikkumisen apuvälinettä käyttäen. Helsingin lisäksi drive-in-äänestys on mahdollista myös esimerkiksi Espoossa, Kouvolassa ja Sastamalassa. 

Joissakin kunnissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon myös ulkona. Vaalit.fi-sivustolta löydät listaukset ulkoäänestyspaikoista ennakkoäänestysaikana.

Äänestyspaikan oltava esteetön 

Invalidiliitto on laatinut äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistan, joka vaaliviranomaistenkin kannattaa vielä lukea huolella läpi ennen vaalihuoneistojen avautumista. Tutustu äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistaan Invalidiliiton kotisivuilla.

Invalidiliitto tulee näidenkin vaalien yhteydessä tekemään kyselyn selvittääkseen, kuinka hyvin kunnat suoriutuvat siitä yksiselitteisestä velvoitteestaan, että äänestyspaikkojen on oltava yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. 

Hyvä muistaa myös nämä 

Vaalilain mukaan äänestyslipun täyttäminen “on tehtävä äänestyskopissa tai, jos se ei ole mahdollista ilman äänestäjälle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muutoin siten, että vaalisalaisuus säilyy.” Jokaisen äänestyspaikan tulee luonnollisesti olla esteetön ja saavutettava, jotta kaikki voivat äänestää yhdenvertaisesti, mutta vaalivirkailijoilla on velvollisuus löytää keinot niidenkin tilanteiden ratkomiseen, joissa syystä tai toisesta äänestäminen äänestyskopissa ei ole mahdollista.  

Koska koronaviruspandemia on edelleen keskuudessamme, on syytä muistaa myös äänestyksen yhteydessä terveysturvalliset toimintatavat, kuten kasvomaskin ja käsidesin käyttö. Jos olet karanteenissa tai sinulla on tautioireita, älä lähde äänestyspaikalle. Lisätietoa koronaohjeista löydät Vaalit.fi-sivustolta.  

On hyvä muistaa myös, että äänestäjä saa käyttää apunaan avustajaa, jos kyky tehdä merkintä äänestyslippuun on oleellisesti heikentynyt. Lisätietoa äänestäjän avustamisesta löydät Vaalit.fi-sivustolta. 

Ulkomailla oleskelevia henkilöitä koskevat äänestyskäytänteet, kuten kirje- ja laivaäänestys, kannattaa tarvittaessa tarkistaa oikeusministeriön sivuilta Vaalit.fi-sivustolta.

Käytä ääntäsi! 

Invalidiliitto kannustaa kaikkia käyttämään äänioikeuttaan kuntavaaleissa, joissa valitaan valtuutetut jokaiseen Suomen kuntaan. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava kaikessa kunnan päätöksenteossa. Jokaisen oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin on turvattava. Tutustu puolueisiin, tutustu ehdokkaisiin, käytä ääntäsi! Invalidiliiton vaaliohjelma-analyysi on luettavissa liiton kotisivuilla.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa