10.11.2016
Invalidiliitto ry pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa antamaan lausunnon Liikennekaarihankkeesta, joka on osa hallituksen norminpurkuhanketta. Invalidiliitto toivoi lautakunnan arvioivan, turvaako yhdenvertaisuuslaki esteettömien palvelumallien syntymisen vai tulisiko näistä säätää erikseen Liikennekaaressa. Erikseen säädettäviä asioita olisivat esimerkiksi ajoneuvojen saavutettavuus ja esteettömyys sekä kuljettajan ammattipätevyysvaatimukset.

23.6.2016

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan viesti on selvä. Liikennekaaressa on tarpeen säätää erikseen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, sillä yhdenvertaisuuslakiin ei sisälly yleistä sääntelyä näistä asioista. Lautakunta perustelee kantaansa muun muassa sillä, että vastikään ratifioidun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista säätävä yleissopimus velvoittaa julkista valtaa tässä asiassa. Vammaisille henkilöille liikkuminen on ihmisoikeus, ja jos esimerkiksi kalusto ei ole esteetöntä, tämä oikeus vaarantuu. Lautakunta toteaa perusteluissaan, että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ei voi jättää markkinoiden varaan. Esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja kuljettajien ammattitaitovaatimuksista on siis erikseen säädettävä laissa.

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lausunto on erittäin merkittävä asia. Se nostaa esiin selkeästi, että vammaisten ihmisten oikeudet saavutettaviin liikennepalveluihin on turvattava lain tasolla, jotta ne käytännössä toteutuisivat. Liikkumisen ja osallistumisen vapaus ei ole kauppatavaraa vaan ihmisoikeus, kiteyttää lakimies Elina Akaan-Penttilä Invalidiliitosta.

Liikennekaaren säätäminen ei yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan saa johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa vammaisille tarkoitettua erityispalvelua tarjottaisiin ilman asianmukaisia pätevyysvaatimuksia. Esteettömien palveluiden toteutumista ei myöskään voi jättää nk. kohtuullisten mukautusten varaan, sillä ne ovat aina yksittäistä ihmistä, eivät koko ihmisryhmää varten tehtyjä ratkaisuja.

Lue koko lausunto.