6.7.2018
Invalidiliitto on yhteistyössä yritysten kanssa tuottanut helpon tavan arvioida, kuinka hyvin esteettömyys ja saavutettavuus toteutuvat yrityksen omassa toiminnassa ja missä pitäisi vielä parantaa. Täyttämällä netistä ladattavan yksinkertaisen lomakkeen havaitsee samalla myös mahdolliset kehittämiskohteet.

Lomake on jaettu neljään osa-alueeseen: tiloihin, palveluihin, henkilöstöön ja strategiaan. Lomakkeelle kirjataan, toteutuuko mainittu asia yrityksen toiminnassa vaiko ei ja jos ei, onko asia järjestettävissä. Kaikkiaan arvioitavia kohtia on vajaa 30. Työkalun tarkoitus on herättää yritykset huomaamaan, miten ne voisivat palvella asiakkaitaan paremmin. 

– Esteettömyys on meidän kaikkien asia. Ei pelkästään julkisen tai kolmannen sektorin, vaan jatkossa yhä voimakkaammin myös yritysten tulee huomioida asia toiminnassaan. Näkemyksemme mukaan esteettömyys ja saavutettavuus tulisi kirjata ohjenuoraksi yritysten ja yhdistysten strategisiin asiakirjoihin, toteaa Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen.

Esteettömyydellä tarkoitetaan lähinnä fyysistä ympäristöä, kuten rakennuksia, ulkoalueita ja julkisia liikennevälineitä. Saavutettavuudella tarkoitetaan "aineetonta" ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita. Yhteistä molemmille termeille on, että niin fyysisen ympäristön kuin esimerkiksi palvelujen pitäisi olla kaikille sopivia ja kaikkien saatavilla riippumatta ihmisen toimintakyvystä. Esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioiminen on edellytys asiakkaiden ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden toteutumiselle. 

Invalidiliitto ja Canon halusivat koota yhteen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lopussa merkittäviä organisaatioita, jotka tunnistavat ja tunnustavat vastuunsa esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisessä. Mukana verkostossa on useita organisaatioita, Invalidiliiton ja Canonin lisäksi mm. Ilmarinen, Veikkaus ja Hansel.  Yhteistyötä jatketaan ja verkostoon otetaan mukaan lisää toimijoita.

– Yhä useampi asiakas valitsee ostopaikaksi tai palvelukumppaniksi vastuullisen yrityksen tai yhteisön. Esteettömyys täydentää yritysten vastuullisuutta erinomaisesti kattaen parhaimmassa tapauksessa koko toiminnan rakennetusta ympäristöstä aina asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Esteettömyys on tasa-arvoa parhaimmillaan, se on hyödyksi kaikille eikä keneltäkään pois. Lähdetään yhdessä rakentamaan entistä esteettömämpää Suomea, kannustaa Canon Oy:n toimitusjohtaja Harry Nyström.


Esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointi yrityksille

Lisätietoja:
Pääjohtaja Petri Pohjonen, Invalidiliitto ry, petri.pohjonen@invalidiliitto.fi, p. 050 2842
Toimitusjohtaja Harry Nyström, Canon Oy, harry.nystrom@canon.fi, p. 010 544 4533 

Jaa sosiaalisessa mediassa