Pihan oleskelualueet
31.8.2022
Esteettömyyskeskus ESKEn kevällä 2022 pilottina toteutettu Toimiva ja esteetön asunto -verkkokurssi kokosi 27 eri alan ammattilaista opiskelemaan asuntojen ja asuinrakennusten esteettömyydestä. Hyvän palautteen saanut kurssi toteutetaan seuraavan kerran loppuvuodesta.

Kurssilaiset kokivat oppineensa paljon ja saaneensa kurssista uutta näkemystä asuntojen esteettömyydestä.  

Kurssia suositeltiin laajasti eri alojen ammattilaisille

Kurssimateriaalissa kuvataan, mitä esteettömyys tarkoittaa asuinrakennuksissa sekä niiden piha-alueilla. Kurssi auttaa ymmärtämään, miten olemassa olevien rakennusten esteettömyyttä voidaan kehittää ja mihin asunnon muutostöissä pitää panostaa. Kurssimateriaali sisältää tekstejä, piirroksia, kuvia ja videoita, jotka saivat kiitosta. 

"Videot ja kuvat tukivat hienosti sisältöä." 

"Erityisesti pidin havainnollistavista valokuvista ja videoista. Niistä kävi asia selväksi todella hyvin."

"Oli kyllä todella hyvä kurssi, havainnollinen, innostava ja selkeä paketti! Kiitos paljon!" 

Kurssi sisältää harjoituksia, joissa havainnoidaan asuinrakennuksen esteettömyyttä ja pohditaan kehittämistarpeita. Harjoitusten haastavuus  jakoi kurssilaisten mielipiteitä. Toiset olisivat halunneet enemmän haastetta ja toiset kokivat tehtävät työläiksi. Kurssi on antoisin henkilöille, jotka eivät ole käyneet aiempia kursseja esteettömyydestä, mutta myös osallistujat, jotka olivat aiemmin perehtyneet esteettömyyteen, kokivat saaneensa kurssista uutta tietoa ja näkökulmaa. 

– Mielestäni kurssi oli helppo suorittaa työn ohessa, se ei kuormita liikaa ja antoi kuitenkin paljon ainakin itselleni tärkeää tietoa esteettömyydestä, koska tarvitsen näitä tietoja työssäni, kurssilainen kirjoittaa. 

Kurssi koettiin hyödylliseksi ja suurin osa kertoi käyttävänsä kurssilla opittua omassa työssään. 

Kurssi järjestetään jatkossakin verkko-opiskeluna, joka tapahtuu Priima-oppimisympäristössä. Kurssi kestää noin neljä viikkoa. Kurssin aikana toteutetaan halukkaille yksi yhteinen Teams-tapaaminen, jossa keskustellaan kurssiin liittyvistä aiheista.  

Seuraavan kerran kurssi järjestetään marraskuussa 2022. Tervetuloa mukaan! 

Jaa sosiaalisessa mediassa