Keittiössä nainen pyörätuolissa leikkaa kurkkua, leikkuulaudalla myös 2 tomaattia. Hänen vieressään seisoo toinen nainen astia kädessä.
2.10.2019
Osuuskunta Tradekan tilaama riippumaton selvitys naulaa hoiva-alan toimijoiden seinälle vastuullisuuden huoneentaulun ja antaa työkaluja vastuullisuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Mitä hoivapalveluiden vastuullisuus on, miten sitä pitäisi arvioida ja kehittää – ja miten hoivan vastuullisuus näyttäytyy eri osapuolten näkökulmasta? Näihin kysymyksiin tarjoaa vastauksia Osuuskunta Tradekan tilaama selvitys, joka keskittyy vanhusten ja aikuisten vammaisten kotiin vietäviin hoito- ja tukipalveluihin. Selvityksen teemat voi kuitenkin yleistää koskemaan myös laajemmin julkisesti rahoitettuja hoivapalveluita. Tekijät perkasivat selvitystä varten laajasti sekä vallitsevaa lainsäädäntöä että hoivatyössä esiin nousseita ongelmia niin tilaajien, asiakkaiden kuin työtekijöidenkin näkökulmista.

– Selvitys luo kokonaiskuvan hoiva-alan vastuullisuudesta, kriteereistä ja kehittämisen mahdollisuuksista. Se tarjoaa myös kipeästi kaivattua apua vastuullisuuden arviointiin ja kehittämiseen niin palvelun tuottajille kuin ostajillekin, kertovat selvityksen laatineet emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg.

Hoivapalveluiden vastuullisuuden keskeiset periaatteet on koottu selvityksessä huoneentauluksi ja käytännön tarkastuslistoiksi, jonka tekijät toivovat päätyvän kaikkien alan toimijoiden käyttöön. 

Vastuuton hoivatyö loukkaa ihmisarvoa

Selvityksen ytimen muodostavat konkreettiset suositukset vastuullisuuden vahvistamiseksi hoiva-alalla. Suosituksia voi soveltaa myös hoivan vastuullisuuden valvontaan.

– Jotta vastuullinen hoivatyö toteutuu, tulee ihmisten elämänlaatu ottaa kaiken toiminnan ja arvioinnin lähtökohdaksi. Jos veronmaksajilta kerätyillä rahoilla ei pyritä kansalaisten kannalta mahdollisimman hyvään tulokseen, vaan tarjotaan ja ostetaan tietoisesti sekundaa, on se näiden rahojen väärinkäyttöä – ala-arvoinen palvelu loukkaa ihmisarvoa, Vaarama tiivistää.

Selvityksen tarjoamia työkaluja ovat muun muassa henkilöstön hyvinvointiin, johtamisen prosesseihin, läpinäkyvään raportointiin ja valvonnan toimenpanoon liittyvät ohjeistukset. Tekijöiden toiveena on, että selvitys on avaus ratkaisulähtöiselle keskustelulle hoivan vastuullisuuden selkiyttämiseksi ja toiminnan parantamiseksi. Raportin ohjausryhmän puheenjohtaja Kari Välimäki uskoo, että koko toimiala hyötyy vastuullisuuden nostamisesta pöydälle.

– On tärkeää saada alalle yhdessä sovitut pelisäännöt, joiden toteutumista seurataan ja mahdollisia poikkeamia valvotaan. Tämän selvityksen pohjalta tehty opas on erinomainen työkalu, joka antaa hyviä välineitä myös hoiva-alan toimijoiden omavalvontaan. Myös palvelujen tilaajien on tunnettava vastuunsa: laadukas ja vastuullinen palvelu ei ole ilmaista, vaan tarkoittaa esimerkiksi TES:n mukaista palkanmaksua. Hinta ei siis voi olla ainoa kriteeri vaikkapa kilpailutuksissa, Välimäki sanoo.

Yhteiskuntavastuulliset kotiin vietävät hoiva- ja tukipalvelut -selvityksen ja sen pohjalta tuotetun oppaan ovat laatineet emeritaprofessori Marja Vaarama sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg. Selvityksen tilasi Osuuskunta Tradeka, jonka tytäryhtiö Med Group Oy tuottaa näitä palveluita. Selvityksen teettäminen on osa Tradekan yhteiskuntavastuutyötä ja yksi tapa palauttaa hoivan tuottamaa liiketulosta takaisin yhteiskuntaan.

Selvityksen ohjausryhmässä on toiminut laaja joukko hoivan eri osapuolia edustaneita asiantuntijoita. Myös Invalidiliitto oli ohjausryhmässä mukana.

Selvitykseen ja siitä tehtyyn oppaaseen voi tutustua Tradekan sivuilla >>

Lisätietoja:

Marja Vaarama, p. 044 9787106, email marja.vaarama@uef.fi
Jukka Lindberg, p 040 595 0631, email jukka.lindberg@hameenlinna.fi
Kari Välimäki, p 050 5599177, email kari.o.valimaki@kolumbus.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa