Henri Ihander istuu pyörätuolissa.
31.3.2022
Se voi tapahtua kenelle tahansa. Ja se voi muuttaa koko elämän. Invalidiliitto kerää varoja heille, joilla on elämän jälleenrakennus edessä vammautumisen jälkeen.

Yhdenvertainen työelämä, esteettömyys ja osallisuus – nyt on aika liittyä hyvän työn tekijöihin!

Invalidiliiton työ vammaisten ihmisten hyväksi alkoi tammikuussa 1938. Yksi painopiste ensimmäisinä toimintavuosina olivat sodassa vammautuneet. Invalidiliiton tavoite alusta asti oli helpottaa vamman kanssa elävien ihmisten itsenäistä elämää mm. koulutuksen, yhdenvertaisten palveluiden ja myöhemmin myös yhteiskunnan esteettömyyden kautta.

Sodassa vammautuneiden ihmisten tukeminen, inhimillinen hätä ja raskas jälleenrakennustyö koskee jälleen myös Eurooppaa. On odotettavissa, että Invalidiliiton asiantuntijuudelle, tukimuodoille ja palveluille on kasvava tarve tulevina kuukausina ja vuosina.

Kansakuntana meillä suomalaisilla on paljon annettavaa. Sisun ja myötätunnon lisäksi meille on kertynyt myös vahvaa tietoa; selviytyminen lähes mahdottomilta tuntuvistakin tilanteista on mahdollista. Heikossa asemassa olevista osataan pitää huolta, kun vain yhteistä tahtoa on.

Invalidiliiton toiminnassa selviytymisen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden yhdistelmä kiteytyy ainutlaatuiseksi osaamisen kokonaisuudeksi. Sen keskiössä on vamman tai toiminnallisen rajoitteen kanssa elävä ihminen. Vaikutamme viranomaisiin päätösten teossa, kehittämme yhdenvertaisia palveluita ja tuemme vaikeissa tilanteissa heitä, joiden elämään vamma aiheuttaa ylimääräisiä haasteita, turvattomuutta ja epävarmuutta. 

Lahjoita Invalidiliitolle ja varmista hyvän työn jatkuvuus: esteettömyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus!

Lahjoituksesi tukee Invalidiliiton työtä vammautuneiden ihmisten hyväksi kotimaassa. Voit osallistua kampanjaan myös ostamalla Invalidiliiton tukituotteita.

Yritykset mukaan yhteiseen työhön!

Olemme koonneet kattavan aineistopaketin lahjoittaville yrityksille. Siihen sisältyy perinteisten lahjoittaja-aineistojen lisäksi matalan kynnyksen tietopaketin, ”Esteettömyyden lyhyt oppimäärä”, joka sopii kaikille työpaikoille.

Lue tästä linkistä, millaista näkyvyyttä ja hyötyä yrityksesi saa Invalidiliiton lahjoittajana. 

Lisätiedot:

Verkostomme on laaja: vuonna 2022 Invalidiliitolla on 143 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä noin 27 000 ihmistä. Jäsenten ja heidän perheittensä lisäksi Invalidiliiton tukipalveluilla autetaan käytännössä muitakin apua tarvitsevia sekä tuetaan yhdenvertaisen ja esteettömän yhteiskunnan rakentamista sinun, minun ja meidän kaikkien hyväksi.

Ota yhteyttä:

Jaa sosiaalisessa mediassa