liittovaalien äänestysmuistutus kuva
6.11.2017
Invalidiliitto viettää ensi vuonna 18. tammikuuta 80-vuotisjuhliaan. Näinä kuluneina vuosikymmeninä Invalidiliitosta on kasvanut yksi maamme johtavista vammaisjärjestöistä.

Invalidiliitto on yhdistysten yhdistys. Invalidiliittoon kuuluu 148 jäsenyhdistyksen kautta noin 30 000 henkilöjäsentä. Jäsenyhdistyksistä 130 on paikallisia ja 14 diagnoosipohjaisia. Lisäksi liittoon kuuluu neljä valtakunnallista fyysisesti vammaisten ihmisten muodostamaa yhdistystä. Valtakunnallisesti Invalidiliiton toiminta on jaettu kahdeksaan suomenkieliseen ja kahteen ruotsinkieliseen alueeseen.  Suurin osa invalidiyhdistyksistä on Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäseniä. Invalidiliitto on myös konserni. Liitto tarjoaa vammaisille ihmisille asumis-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja. Palveluksessamme on 2500 työntekijää maan eri puolilla ja edustaen eri ammattiryhmiä.

Kaiken tämän, lähtien hyvin vaatimattomasta alusta, ovat saaneet aikaan meitä edeltäneet vammaisten ihmisten sukupolvet. Invalidiliitto on aina ollut demokraattisesti toiminut järjestö. Jäsenistö on valinnut liiton johdon. Koemme tulevina vuosina mm. sote- ja vammaislainsäädännön uudistusten kautta meitä vammaisia syvästi koskettavia muutoksia. Sinulla, hyvä Invalidiliiton henkilöjäsen, on taas mahdollisuus omalta osaltasi vaikuttaa siihen, miten liittoamme johdetaan. Olemme liiton hallituksessa linjanneet, että tulemme panostamaan entistä enemmän alueelliseen toimintaan. Sinun elämääsi koskevat päätökset tehdään tämän hetken suunnitelmien mukaan lähellä sinua 18 alueella. Siksi on tärkeää, että saamme maan eri puolilta osaavaa ja aktiivista väkeä valtuustoon ja hallitukseen. Olet saanut kotiisi äänestysmateriaalin marraskuun alussa. Voit äänestää postitse tai sähköisesti.

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto. Liittovaltuustoon kuuluu 49 jäsentä, jotka valitaan posti- ja sähköisellä äänestyksellä 6.-17.11.2017 vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla, liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Vaalien tulos vahvistetaan 30.11.2017 mennessä. Liittovaltuuston jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa valtuuston puheenjohtajat, liiton hallituksen ja liiton puheenjohtajiston. 

Kuten aina kaikissa vaaleissa, vain annettu ääni vaikuttaa. Muista siis antaa oma äänesi sinun mielestäsi sopivimmalle ehdokkaalle.

Pekka Hätinen
Invalidiliiton liittohallituksen puheenjohtaja

Äänestämään pääset täältä >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa