Dysmelia

Julkaisuja

Julkaisemme harvinaisista sairauksista sekä laajoja että tiivistettyjä diagnoosioppaita, joita voit tilata käyttöösi.

Lue lisää tästä 

Kokemustoimijuus | kokemusasiantuntijuus

Kokemustoiminnassa hyödynnetään kokemustietoa eri alojen opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Yhä useammin kokemustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Lue lisää tästä