Julkaisu

Tutkimusjulkaisut

Invalidiliitto -konsernissa tai yhteistyössä sen kanssa tehdyistä tutkimuksista julkaistaan tieteellisiä artikkeleita vuosittain kotimaisissa ja/tai kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä lehdissä. Lisäksi julkaisuluettelosta löytyy muita tieteellisiä julkaisuja, kuten kirjajulkaisuja. Löydät julkaisut julkaisuvuoden mukaan järjestettyinä omilta alasivuiltaan. Mahdolliset tieteellisten kongressien esitykset ja/tai tiivistelmät löytyvät hankekohtaisista esittelyistä.

Lue lisää

Tutkimus

Tutkimusohjelmamme 2015–2020 tavoitteena on tuottaa koko Invalidiliitto-konsernissa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä.

Lue lisää tästä