Organisaatio

Strategia

Strategiassamme on koko konsernille yhteinen näky ja yhteiset tulevaisuuden tavoitteet. Toimintamme perusta on YK:n sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista. Tämän päälle rakentuvat Invalidiliiton toiminta-ajatus ja neljä strategista tavoitetta kohti tulevaisuuden tavoite- ja tahtotilaa.

Lue lisää

Työryhmät

Invalidiliiton strategiset tavoitteet kaudelle 2019 - 2021 ovat
1.    Invalidiliitto – vahva vaikuttaja
2.    Vahvistetaan alueellista, taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta 
3.    Turvataan laadukkaat ja esteettömät palvelut jäsenistölle eri elämäntilanteissa.

Lue lisää

Organisaatio

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

Lue lisää

Säännöt

Invalidiliiton säännöt on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 20.-21.11.2015 ja Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.1.2016.

Lue lisää

Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.

Lue lisää

Historia

Invalidiliitto 80 vuotta

Invalidiliitto syntyi Hämeentiellä Helsingissä 16.1.1938. Mukana perustavassa kokouksessa oli 22 yhdistysten nimeämää virallista edustajaa sekä kymmenkunta kutsuvierasta, kuten silloinen sosiaaliministeri K.A. Fagerholm. Liiton nimeksi ehdotettiin alun perin Suomen Invaliidien Yhdistysten Keskusliittoa, mutta yhdistysrekisterissä läpi meni nimi Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitto. Vuonna 1971 nimi muutettiin Invalidiliitoksi.

Lue lisää