Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetukseen liittyviä käsitteitä

Alle on koottu keskeisiä tietosuoja-asetukseen liittyviä käsitteitä ja toimenpiteitä

Lue lisää

Muistilista tietosuoja-asetuksesta yhdistyksille

Mitä yhdistysten pitää tehdä ja mitä yhdistyksen ei tarvitse tehdä?

Lue lisää

Tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta liiton jäsenyhdistyksille

Euroopan unionin tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jos rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikka on EU:ssa. Tietosuoja-asetus koskee näin ollen myös Invalidiliittoa ja kaikkia Invalidiliiton jäsenyhdistyksiä.

Lue lisää