Toiminta

Tuetut lomat

Maaseudun terveys- ja lomahuolto MTLH ry järjestää yhteistyössä Invalidiliiton kanssa eri teemojen ympärille rakennettuja lomia, jotka toteutetaan STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tuella.

Lue lisää

Vertaistukiperhe

Erityislapsen syntymä tai vammautuminen synnytyksessä muuttaa elämää monella tavalla. Siinä hetkessä tai myöhemmin elämän eri nivelvaiheissa on monelle perheelle tärkeää saada toisen saman kokeneen tukea.

Lue lisää tästä 

Vertaistukijaksi

Kouluttamme ja välitämme vertaistukijoita sekä ylläpidämme vertaistukijarekisteriä. Vertaistukijana voi toimia henkilö tai perhe.

Lue lisää tästä 

Vertaistukihenkilö

Koulutamme yksityishenkilöitä toimimaan vertaistukihenkilöinä. Näin luomme yhteyksiä samanlaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden välille, mikä auttaa sopeutumaan uuteen tilanteeseen.

Lue lisää tästä 

Vertaistukea ja tapahtumia

Tältä sivulta löydät tietoa vertaistuen tapahtumista.

Lue lisää tästä