Vammautumisen jälkeen

Kuntoutus

Kuntoutuksessa tärkeää on yksilöllinen tavoitteellisuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus.

Lue lisää

Vamman kanssa

Vammautuminen muuttaa elämää monella tavalla ja siksi keskustelu saman kokeneen henkilön kanssa voi auttaa jaksamaan. Meillä on ollut jo vuosikymmenten ajan vertaistukihenkilö- ja vertaistukiperhetoimintaa.

Lue lisää

Apuvälineet

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön sujuva arki ja hyvä elämänlaatu edellyttävät toimivia apuvälineitä. Ne auttavat selviytymään itsenäisesti kotona ja ja kodin ulkopuolella sekä ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineiden avulla voidaan edistää kuntoutumista, tukea, ylläpitää sekä parantaa liikkumiskykyä ja toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa.

Lue lisää tästä