Julkinen rakennus

Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Esteettömyystietokanta

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ylläpitämä Esteettömyystietokanta sisältää esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita. Materiaalia on julkaistu sekä suomeksi että muilla kielillä.

Lue lisää

Esteettömyyskartoittajat

Tiedot ovat kartoittajien itsensä antamat eikä ESKE vastaa tietojen oikeellisuudesta. ESKE ei myöskään vastaa yksittäisen kartoittajan työstä.

Lue lisää

ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas

Uudistettu opas on tietolähde esteettömyyskartoittajien koulutusta varten, ohje kartoituksen suorittamiseen ja kartoitusraporttien laatimiseen sekä tiedonlähde kartoituksen tilaajalle.

Lue lisää

ESKEH-projekti 2007-2009

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.

Lue lisää

ESKEH-kartoitusmenetelmä

Esteettömyyskartoitus on työkalu rakennetun ympäristön esteettömyyden nykytilan selvittämiseksi. Invalidiliiton ESKEH-projektissa vuosina 2007–2009 kehitettiin rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä (ESKEH). Menetelmä on päivitetty vuoden 2018 aikana.

Lue lisää

Opasteet

Hyvä opastus auttaa tilan hahmottamisessa ja siellä toimisessa. Opastuksen on oltava kattava ja katkeamaton. Opasteiden sijoittelussa pitää ottaa huomioon se, että ne näkyvät hyvin kaikille.

Lue lisää