Julkinen rakennus

Opasteet, materiaalit, värit, valaistus

Opasteilla, materiaaleilla, väreillä ja valaistuksella voidaan vaikuttaa tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.

Lue lisää

Esteettömyystietokanta

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn ylläpitää tietokantaa, joka sisältää esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita. Tietokanta on tarkoitettu kaikille esteettömyydestä, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Esteettömyyskartoittajat

Esteettömyyskeskus ESKE kokoaa tietoja Suomessa toimivista rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajista, jotta kartoitusta tarvitsevat tahot löytäisivät heidät.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajarekisterissä olevat henkilöt ovat saaneet ESKEH-pohjaisen koulutuksen Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä, ammattikorkeakoulussa tai he ovat muulla tavoin hankkineet pätevyytensä tehtävään. Tiedot ovat kartoittajien antamat eikä ESKE vastaa niiden oikeellisuudesta eikä kartoittajien työstä.

Lue lisää

ESKEH-kartoituslomakkeet ja -opas

Uudistettu opas on tietolähde esteettömyyskartoittajien koulutusta varten, ohje kartoituksen suorittamiseen ja kartoitusraporttien laatimiseen sekä tiedonlähde kartoituksen tilaajalle.

Lue lisää

ESKEH-projekti 2007-2009

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.

Lue lisää

Opasteet

Hyvä opastus auttaa tilan hahmottamisessa ja siellä toimisessa. Opastuksen on oltava kattava ja katkeamaton. Opasteiden sijoittelussa pitää ottaa huomioon se, että ne näkyvät hyvin kaikille.

Lue lisää