STEAn jäsenjärjestöavustus Invalidiliiton jäsenyhdistyksille

Invalidiliitto on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn (entinen Raha-automaattiyhdistys) jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisti tai valtakunnallisesti. STEA myönsi Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 30 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2017. Päätös jäsenjärjestöavustuksen jakamisesta tehtiin huhtikuussa ja päätöksestä on tiedotettu yhdistyksiä.

Invalidiliitto on hakenut jäsenjärjestöavustuksia myös vuodelle 2018. Alustavan päätöksen mukaan jaossa on 35 000 euroa vuodelle 2018. Päätös vahvistetaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Tämän jälkeen jäsenjärjestöavustukset voidaan laittaa hakuun.

Lue lisää

Opaskirja etäkuntoutukseen

Osana Kelan etäkuntoutuksen kehittämishanketta selvitettiin kirjallisuushakujen avulla etäkuntoutuksen yleisiä edellytyksiä ja sen käyttöä psykoterapiassa sekä vaikeavammaisille henkilöille suunnatussa vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lue lisää tästä