Hanke

Invalidiliitto koulutti esteettömyys-kartoittajia Addis Abebassa Etiopiassa

Ympäristön esteellisyys ja koulutusmahdollisuuksien sekä työn puute tuottavat haasteita liikuntavammaisille Etiopiassa.

Lue lisää tästä 

STEAn jäsenjärjestöavustus Invalidiliiton jäsenyhdistyksille

Invalidiliitto on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn (entinen Raha-automaattiyhdistys) jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisti tai valtakunnallisesti. STEA myönsi Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 30 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2017. Päätös jäsenjärjestöavustuksen jakamisesta tehtiin huhtikuussa ja päätöksestä on tiedotettu yhdistyksiä.

Invalidiliitto on hakenut jäsenjärjestöavustuksia myös vuodelle 2018. Alustavan päätöksen mukaan jaossa on 35 000 euroa vuodelle 2018. Päätös vahvistetaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Tämän jälkeen jäsenjärjestöavustukset voidaan laittaa hakuun.

Lue lisää

Tutkimusjulkaisut

Invalidiliitto -konsernissa tai yhteistyössä sen kanssa tehdyistä tutkimuksista julkaistaan tieteellisiä artikkeleita vuosittain kotimaisissa ja/tai kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä lehdissä. Lisäksi julkaisuluettelosta löytyy muita tieteellisiä julkaisuja, kuten kirjajulkaisuja. Löydät julkaisut julkaisuvuoden mukaan järjestettyinä omilta alasivuiltaan. Mahdolliset tieteellisten kongressien esitykset ja/tai tiivistelmät löytyvät hankekohtaisista esittelyistä.

Lue lisää

Tutkimus

Tutkimusohjelmamme 2015–2020 tavoitteena on tuottaa koko Invalidiliitto-konsernissa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä.

Lue lisää tästä 

Tanssikuntoutus aivovamman saaneilla - liikettä aivoihin

Tutkimuksessa selvitetään tanssipohjaisen kuntoutuksen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta vaikea-asteisen aivovamman saaneiden nuorten aikuisten motoriseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kuntoutumiseen. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka avulla pyritään saamaan alustavaa tietoa kuntoutuksen soveltuvuudesta ko. kohderyhmälle ja jonka pohjalta voidaan myöhemmin toteuttaa laajempi kliininen vaikuttavuustutkimus.

Lue lisää tästä 

Soittavat ja taipuvat aivot

Soittavat ja toipuvat aivot: Musiikkiterapia nuorten aivovammojen laaja-alaisessa kuntoutuksessa

Lue lisää tästä 

Digitaaliset pelit aivovammakuntoutuksessa

Digitaalisia pelejä aivovammapotilaan toimintakyvyn edistämisessä on tutkittu toteutettavuustutkimuksella (Play for Reward Research). Siinä selvitetään digitaalisen pelaamisen myönteisiä vaikutuksia aivovamman saaneille.

Lue lisää tästä 

Opaskirja etäkuntoutukseen

Osana Kelan etäkuntoutuksen kehittämishanketta selvitettiin kirjallisuushakujen avulla etäkuntoutuksen yleisiä edellytyksiä ja sen käyttöä psykoterapiassa sekä vaikeavammaisille henkilöille suunnatussa vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lue lisää tästä 

Etäkuntoutus aivovamman saaneilla

AV Etäkuntoutus - Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena

Lue lisää tästä