Osana Kelan etäkuntoutuksen kehittämishanketta selvitettiin kirjallisuushakujen avulla etäkuntoutuksen yleisiä edellytyksiä ja sen käyttöä psykoterapiassa sekä vaikeavammaisille henkilöille suunnatussa vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Etäkuntoutus parantaa kuntoutuspalvelujen saatavuutta. Kela julkaisi ensimmäisen etäkuntoutusta laajasti tarkastelevan selvityksen Suomessa. Kirjassa määritellään etäkuntoutuksen eri muodot ja annetaan sekä terapiakohtaisia että yleisiä suosituksia etäkuntoutuksen käytöstä.
Invalidiliitto oli mukana hankkeessa.
 
Sähköinen versio kirjasta
 
Lisätietoa:
KELA
Kirjan julkaisuseminaarin 25.4.2016 tallenteet verkossa:
Slideshare 

Hankkeen julkaisut:

 
Salminen A-L, Hiekkala S H, Stenberg J-H, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016. ISBN 978-952-284-005-9 (nid.), 978-952-284-006-6 (pdf).
 
Hiekkala SH, Kaitaro T, Salminen A-L. Remote neuropsychological rehabilitation. The 8th Word Congress for NeuroRehabilitation, Philadelphia, USA, May 10-13, 2016.