Invalidiliitto on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn (entinen Raha-automaattiyhdistys) jäsenjärjestöavustusta toiminta-avustuksena (ns. toimintatonni) jäsenyhdistyksilleen, jotka edistävät fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten elämää paikallisesti, alueellisti tai valtakunnallisesti. STEA myönsi Invalidiliitolle jäsenjärjestöavustusta 30 000 euroa edelleen jäsenyhdistyksille jaettavaksi vuodelle 2017. Päätös jäsenjärjestöavustuksen jakamisesta tehtiin huhtikuussa ja päätöksestä on tiedotettu yhdistyksiä.

Invalidiliitto on hakenut jäsenjärjestöavustuksia myös vuodelle 2018. Alustavan päätöksen mukaan jaossa on 35 000 euroa vuodelle 2018. Päätös vahvistetaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Tämän jälkeen jäsenjärjestöavustukset voidaan laittaa hakuun.

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä
Vuoden 2017 toiminta-avustus raportoidaan helmikuun 2018 loppuun mennessä erillisellä lomakkeella, johon on kirjattu lyhyt kuvaus toiminnasta ja toiminnan hyöty kohderyhmälle, erittely toiminnan kustannuksista, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä sekä arvio toiminnan onnistumisesta ja kehittämisideoista. Toiminnan hyötyä kohderyhmälle sekä toiminnan onnistumista voi mitata esimerkiksi palautelomakkeen tai arviointikeskustelujen avulla. Selvitykseen tulee liittää yhdistyksen toimintakertomus. Toteutuneen toiminnan kulutositteet säilytettään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Käyttämättä jäänyt toiminta-avustus palautetaan Invalidiliittoon.

Linkki selvityslomakkeeseen

 

Jaa sosiaalisessa mediassa