Tutkimus

Sinikka Hiekkala

Aktivoin ja edistän Invalidiliiton strategian mukaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita koko konsernissa, johon ry:n lisäksi kuuluvat myös Validia Asuminen ja Kuntoutus, Lapin Kuntoutus sekä Ammattiopisto Spesia. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia käytetään vaikuttamistyöhön ja palveluiden kehittämiseen esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen puolesta.

Lue lisää

Tutkimusjulkaisut

Invalidiliitto -konsernissa tai yhteistyössä sen kanssa tehdyistä tutkimuksista julkaistaan tieteellisiä artikkeleita vuosittain kotimaisissa ja/tai kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä lehdissä. Lisäksi julkaisuluettelosta löytyy muita tieteellisiä julkaisuja, kuten kirjajulkaisuja. Löydät julkaisut julkaisuvuoden mukaan järjestettyinä omilta alasivuiltaan. Mahdolliset tieteellisten kongressien esitykset ja/tai tiivistelmät löytyvät hankekohtaisista esittelyistä.

Lue lisää

Toimintakykyni-sovellus (miCF)

Asiakkaiden mielestä kännykkäsovellus helpottaisi toimintakyvyn arviointia. Ensimmäisten käyttökokemusten mukaan asiakkaat ovat valmiita käyttämään kännykkäsovellusta, jolla he voivat itse arvioida omaa toimintakykyään. Sovelluksen prototyypin ovat kehittäneet yhteistyössä THL, Invalidiliitto ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Tutkimus

Tutkimusohjelmamme 2015–2020 tavoitteena on tuottaa koko Invalidiliitto-konsernissa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä.

Lue lisää tästä 

Tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tutkimusohjelman kaksi päälinjausta ovat esteettömyyden edistäminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja palveluiden ja niiden vaikuttavuuden tutkimus.

Lue lisää tästä 

LYHTY

Lyhytkasvuisten toimintakyky ja haasteet esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa

Lue lisää tästä 

Etäkuntoutus aivovamman saaneilla

AV Etäkuntoutus - Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena

Lue lisää tästä 

Tutkimushankkeet

Tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämishankkeita on käynnissä Invalidiliitto -konsernin vaikuttamistoiminnassa, asumisessa, kuntoutuksessa ja koulutuksessa.

Lue lisää tästä