Vammaispalvelulaki

Jäikö valas verkkoon?

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin todetaan Suomen perustuslaissa. Suomalainen yhteiskunta on yksi tasa-arvoisimmista maista ja meillä on myös kansainvälisesti verrattuna esimerkillinen vammaispalvelulainsäädäntö.

Lue lisää

Uusi vammaislaki - valmennus ja tuki sekä henkilökohtainen apu peilikuvat toisilleen

Lakiesitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on annettu eduskunnalle. Ehdotetun lain keskeinen lähtökohta on, että vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus toteutuvat olennaisena osana ihmisarvoista elämää.

Lue lisää

Hallituksen budjettiesitys vammaispalveluihin perusteltu

Pääministeri Juha Sipilän budjettiriihi lisäsi yllättäen lisämäärärahan vammaispalvelujen järjestämiseen liittyvän ohjauksen tehostamiseen. Sen mukaan kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamista vahvistetaan.

Lue lisää

Asiakasosallisuus vammaissosiaalityössä

VamO-hanke (2016-2019) on tutkimus- ja kehittämishanke. Sen tavoite on parantaa vammaisen asiakkaan asemaa sosiaalityössä sekä ehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Hankkeessa kehitetään vammaissosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat vammaisen asiakkaan osallisuutta. Kehittämistä ja tutkimusta tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

Hankintalaki – uhka vai mahdollisuus?

Vammaisjärjestöt kokosivat voimansa ja tekivät yhteistyössä ensimmäistä kertaa kansalaisaloitteen. Sen tarkoitus on muuttaa voimassaolevaa hankintalakia siten, että hankintalain kilpailutusmenettelyä ei sovelleta vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpitoa koskevien vammaispalveluiden hankintaan.

Lue lisää

Vammaispalvelut ja Sote, rakenteiden muutoksissa

Vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja samanaikaisesti sen toimeenpanevan viranomaisrakenne, eli Sote -uudistus ja maakuntarakenne on uudistumassa. Olemme historiallisen suuren uudistuksen tilassa.

Lue lisää

Tiina Lappalainen

Tiina Lappalainen lopetti työskentelyn Invalidiliitossa 5.8.2018.

Lue lisää

Perustuslaki ja yhdenvertaisuus

Perustuslain yhdenvertaisuuslauseke lähtee siitä, että kaikkia ihmisiä pitää kohdella samalla tavoin eikä eri tavoin esimerkiksi vammasta johtuvasta syystä ilman asianmukaista perustetta.

Lue lisää

Avustukset

Vammaisen henkilön on mahdollista saada kunnalta avustusta asuntonsa muutostöihin, välineisiin ja laitteisiin vammaispalvelulain perusteella. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta voi saada myös muutostoihin avustusta. Joissain tapauksissa korvausta voi saada myös vakuutusyhtiöltä.

Lue lisää

Webinaarit

Tältä sivulta löydät linkit Invalidiliiton webinaarien tallenteisiin sekä tulevat webinaarit.

Lue lisää tästä