Yhdistys

Terhi Jussila

Toimin Invalidiliiton järjestöjohtajana. Vastuullani on liiton järjestötoiminnan monimuotoinen kokonaisuus.

Lue lisää

Aluetoiminta

Liittomme muodostuu kahdeksasta alueesta. Niiden sisällä yhdistykset ja niiden jäsenet tekevät yhteistyötä muun muassa vaikuttamistoiminnan koulutusten ja erilaisten tapahtumien järjestämiseksi.

Lue lisää

Koulutukset ja muuta apua viestintään

Alueiden järjestöasiantuntijat tarjoavat apua yhdistyksen viestintään. Tarvittaessa myös Invalidiliiton viestintä voi auttaa yhdistyksiä erilaisissa viestintäkysymyksissä.

Lue lisää

Hallituksen toiminnan tueksi

Hallituksen toiminnan tueksi on käytössä tulevaisuudessa näiden nettisivujen yhteydessä olevat palvelut.

Lue lisää

Opintokeskus Siviksen tuki yhdistyksille

Invalidiliitto jäsenyhdistyksineen on ollut vuoden 2016 alusta Opintokeskus Siviksen jäsen. Sivis tukee taloudellisesti liiton ja yhdistysten kurssitoimintaa sekä vertaisopintoryhmiä.

Lue lisää

Tilauskoulutukset yhdistyksille

Koulutuskalenterissa olevien koulutusten lisäksi yhdistys tai lähiyhdistykset yhdessä voivat tilata kursseja omalle paikkakunnalleen. Kursseja myös räätälöidään tarpeen mukaan.

Lue lisää

Kehitä yhdistystä

Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Ajassaan elävän ja jäseniään palvelevan yhdistyksen on myös muututtava. Yhdistyksen on säännöllisesti ja suunnitelmallisesti pysähtyä arvioimaan toimintaansa. Myös ulkopuoliset rahoittajat voivat velvoittaa toiminnan arviointiin.

Lue lisää

Yhdistystoiminnan perusteet

Yhdistymisvapaus on yksi Suomen perustuslaissa säädetyistä perusoikeuksista. Jokaisella on siis oikeus perustaa yhdistyksiä sekä oikeus liittyä tai olla liittymättä yhdistyksiin. Yhdistyslaki ja säännöt ohjaavat toimintaa.

Lue lisää

Kilta-jäsenrekisteri

Liitollamme on internetin kautta käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Kilta-rekisterin avulla yhdistyksen on helppo pitää yllä jäsenluetteloa, tavoittaa jäsenistö ja lähettää heille viestejä ja ilmoituksia yhdistyksen asioista.

Sovelluksen käyttö vaatii aina käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasanat ja käyttäjätunnukset haetaan kirjallisesti Invalidiliiton pääkäyttäjältä.

Tunnusten hakeminen

Yhdistyksen hallituksen tulee nimetä kirjallisesti Kilta-jäsenrekisterin käyttäjät (enintään kaksi). Käyttäjät täyttävät käyttäjäsopimuksen kahtena kappaleena joista toinen jää yhdistykseen ja toinen toimitetaan Invalidiliittoon hallituksen päätöksen kanssa.

Lue lisää tästä