Blogit

Vastuullisuus – esteettömyytenä se ei vielä näy

Jaana Solasvuo 11.8.2022
Kestävän kehityksen eri osa-alueet tulevat huomioiduksi rakentamisessa vain osittain. Sosiaalinen kestävyys on useimmin se puutteellisin.

New York, New York!

Henrik Gustafsson 29.6.2022
YK:n vammaisyleissopimus luo sopimusosapuolille monenlaisia velvoitteita. Eräs niistä eli artikla 40 edellyttää sopimuspuolten säännöllistä kokoontumista käsittelemään yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita. Tämä kokous on järjestetty Yhdysvalloissa New Yorkissa YK:n päämajassa. Kokouksen nimi on COSP, ja tämän vuoden kokous järjestyksessään COSP15. Nyt koronapandemia-aikana yli kahteen vuoteen ei ole ollut läsnäkokousta, vaan kokoukset on järjestetty hybridinä.

Liity vessavallankumoukseen – tunne itsemääräämisoikeutesi

Milla Ilonen 15.6.2022
”Ollapa mies”, huokaamme me – kaksi vaikeavammaista naista. Tunnustamme olevamme kateellisia miehille, tai lähinnä heidän pissakäyntiensä helppoudelle. Olipa aika tai paikka mikä tahansa – sorsa esiin ja lorottamaan!

Oulussa keskusteltiin vammaisten henkilöiden työllistymisestä kirkkoon

Sinikka Winqvist 6.6.2022
Osallistuin toukokuussa Oulun kirkkopäiville ja siellä olevaan paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli ”Kirkko vammaisen henkilön työpaikkana”.

Liikunta liikuttaa meitä kaikkia

Jaana Solasvuo 17.5.2022
Liikunta on tärkeää ja välttämätöntä meille jokaiselle: kaikilla tulisikin olla yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua luonnossa ja harrastaa. Onneksi tähän on kiinnitetty huomiota aikaisempaa paremmin.

Elämä on jatkuvaa oppimista

Anne Mäki 14.4.2022
”Oppia ikä kaikki” -sanonta on ainakin ajoittain ohjannut omaa työuraani. Aloitin tänä keväänä avoimen yliopiston opinnot, koska niitä on helppo toteuttaa työn ohessa. Ilokseni huomasin, että verkko-opinnot ovat lisääntyneet, mikä tekee opiskelusta vielä vaivattomampaa suorittaa opintoja oman aikataulun mukaisesti.

16-vuotias minä keksisi ratkaisun

Selda Demirtas 11.4.2022
Miten saada nuoria mukaan Invalidiliiton toimintoihin, tuntuu olevan ikuisuuskysymys. Siihen tuskin on olemassa mitään pikaratkaisua. Ehkä asia pitäisikin kääntää ikään kuin toisin päin ja pohtia yhdessä nuoren kanssa sitä, mitkä asiat hän kokee omassa elämässään tärkeiksi ja vaikuttamisen arvoisiksi.

Toimiva ja esteetön koti

Susanna Korkeakangas 22.3.2022
Mitä koti merkitsee sinulle? Onko se paikka, jossa voit rentoutua ja olla oma itsesi? Onko koti turvasatamasi ja suojasi? Vai onko koti sinulle paikka, jossa käyt vain nukkumassa? Koti on monelle meistä hyvin henkilökohtainen, todella rakas ja jopa osa identiteettiä.

Vammaisneuvostojen toimivaltaa ratkotaan hyvinvointialueilla

Aapo Rantanen 21.3.2022
Hyvinvointialueiden valtuustot ovat kokoontuneet eri puolilla Suomea ensimmäisiin kokouksiinsa maaliskuun alussa. Esityslistoilla on ollut aluehallitusten ja erilaisten lautakuntien henkilövalintojen lisäksi hyvinvointialueen hallintosääntö, joka luo pohjan hyvinvointialueen hallinnolle lainsäädännön puitteissa.

Vammaiset ihmiset konflikteissa ja kriiseissä

Laura Andersson 16.3.2022
Osallistuin valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille (231) syksyllä 2019. Kurssi tarjoaa kattavan kuvan kokonaisturvallisuudesta ja -maanpuolustuksesta. Kurssilla käsitellään tilannekuvia, kriisejä ja uhkia, jotka voisivat järkyttää yhteiskuntarauhaamme ja käydään läpi runsasta varautumistoimenpiteiden kirjoa.