Blogit

Osallisuutta sosiaalityön opiskelijan silmin

29.5.2024
Sosiaalityön kevään 2024 korkeakouluharjoitteluni Invalidiliitolla on syventänyt käsitystäni fyysisesti vammaisten henkilöiden asemasta Suomessa sekä haasteista, joita vamman vuoksi voi joutua kohtaamaan.

Avoin kirje Teemu Keskisarjalle

Hanna Lahti 25.3.2024
Arvoisa edustaja Keskisarja, en voinut olla kirjoittamatta sinulle kuultuani täysistunnossa pitämäsi puheenvuoron, jossa kerrot Turun olevan vammainen kaupunki. Puheessasi käytit useita vammaisuuteen liittyviä sanoja mielestäni epäasiallisessa yhteydessä ja vammaisia ihmisiä loukkaavalla tavalla.

Miten meillä menee maailman onnellisimmassa maassa?

Kirsi Kosonen 21.3.2024
Maailman onnellisuus -raportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa - jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Onnellisuusraporttia on julkaistu vuodesta 2012 lähtien.

Raportissa onnellisuutta tarkasteltiin kuuden käsitteen kautta: sosiaalinen tuki, tulot, terveys, vapaus, anteliaisuus ja korruption vähäisyys. Ihmisten oman arvioinnin lisäksi raportin tulokset pohjautuvat erilaisiin hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Raportin mukaan onnellisuuden kokemuksia voivat laskea esimerkiksi vastakkainasettelun lisääntyminen, sosiaalisen median negatiiviset vaikutukset, taloudellinen epävarmuus sekä epätasapaino. Onnellisuutta Suomessa kokivat eniten keski-ikäiset ja vanhukset, mutta alle 30-vuotiaat ovat vasta sijalla seitsemän.

Millaiselta onnellisuus näyttäytyy vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten elämässä?

Kestävätkö turvaverkot poikkeusoloissa?

Elina Nieminen 1.3.2024
Toiminta- ja turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Juuri kun olimme selvinneet koronapandemiasta, syntyi uusi turvallisuuspoliittinen uhka: naapurimaamme Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Huojuva ja muuttuva toimintaympäristö altistaa aiempaa helpommin erityyppisille häiriö-, onnettomuus- tai uhkatilanteille – erityisesti ne ihmiset, jotka ovat muiden avusta riippuvaisia.

Vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen on yhteistyötä

Mirva Kiiveri 27.2.2024
Olemme Invalidiliitossa vaikuttaneet vammaisten ihmisten palveluihin, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen jo 85 vuoden ajan. Kun yhteiskunta muuttuu, työmme painopisteet ja areenat muuttuvat sen mukana. Hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen olemme jatkaneet alueellista vaikuttamista ja tiivistäneet alueellista yhteistyötä. Vaikuttaminen ei ole vain yksittäisiä sankaritekoja, vaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämän osoittaa myös tekemämme kysely yhteistyökumppaneille.

Hyötyä? Kyllä! Hupia? Toki sitäkin!

Auli Tynkkynen 13.2.2024
Kaikkea tätä tarjolla Invalidiliiton kevään koulutuksissa.

Suolaus, auraus, hiekoitus, harjaus – kerro kokemuksistasi talvikunnossapitoon liittyen!

Johanna Hätönen 31.1.2024
Invalidiliitto on avannut Mitä mieltä -kyselyn, jolla kerätään kokemuksia ja kehittämisehdotuksia talvikunnossapitoon liittyen. Kerättyjä tietoja hyödynnetään Invalidiliiton vaikuttamistyössä ja kyselyn tuloksista viestitään talvikunnossapidosta vastaaville tahoille. Tavoitteena on kehittää talvikunnossapidon käytäntöjä entistä yhdenvertaisempaan suuntaan.

Sopivaa työtä kaikille

Henri Ihander 29.1.2024
Jokaisen työpanos on arvokas ja merkityksellinen, vaikka mahdollisuutta tehdä kokoaikaista työtä ei olisikaan. Erilaisia työllistymisen keinoja pohditaan ja kehitetään, jotta jokaiselle työelämään pyrkivälle löytyisi sopiva keino olla osallinen ja tuntea merkityksellisyyttä työssään. Yksi keino työllistyä on keikkatyö, jota on mahdollista tehdä yrittäjämäisesti omien arjen aikataulujen mukaan.

Mitä kuuluu vammaisten ihmisten työllistymiselle 2024?

Anne Mäki 12.1.2024
Pääministeri Petteri Orpon hallitus pyrkii uudistamaan suomalaista työelämää heikentämällä sosiaaliturvaa ja kaventamalla palkansaajien mahdollisuuksia vaikuttaa työelämän uudistuksiin. Hallituskausi on käynnistynyt työmarkkinaosapuolten vastakkainasettelulla. Vaarana on, että vammaisten ihmisten näkökulmasta työelämän toivotut uudistukset, kuten työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli, jäävät jumittamaan työmarkkinaosapuolten keskinäiseen kyräilyyn. Toivottavasti pääministeri Orpon hallituksen tulevat toimenpiteet eivät entisestään heikennä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilannetta.

Henkilökohtaisen avun käyttäjä pelaa elämänsä palapeliä

Liisa Pitzén 30.11.2023
Vammaispalvelulakiin kirjattu palvelu henkilökohtainen apu on suunnattu niille vaikeasti vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua, jotta voisivat toimia tavanomaisissa ja päivittäisissä askareissaan. Käydä työssä, opiskella, harrastaa, ylläpitää sosiaalisia suhteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen työnantajamallilla vaatii vammaiselta työnantajalta ainakin joustavaa luonnetta ja mieltä, kärsivällisyyttä sekä halua ja kykyä toimia avustajiensa työnantajana.