Blogit

Asevelvollisena vammautuneista tarvitaan lisää tutkittua tietoa

Sinikka Hiekkala 3.5.2021
Tiesitkö, että asevelvollisena vammautuneita on jo enemmän kuin sotainvalideja? Varusmiespalveluksessa vammautuu vuosittain useita kymmeniä varusmiehiä pysyvästi. Heitä on tällä hetkellä noin 2 600, ja he ovat iältään 20 - 90-vuotiaita.

Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennuksesta eväitä eteenpäin

Anne Mäki 16.4.2021
Invalidiliitto on viime vuosina rakentanut Sopivaa työtä kaikille -konseptia, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten työllistymistä. Yhtenä osana konseptiin kuuluu konkreettisesti töiden etsiminen työtä haluaville fyysisesti vammaisille henkilöille. Yhteistyömme jatkuu edelleen Ammattiopisto Spesian ja Work Pilots Oy:n kanssa. Valtakunnallinen työelämävalmennus, josta vastasi Spring House Oy, päättyi viime vuoden lopussa. Kuinka onnistuimme yhteistyössämme Spring House Oy:n kanssa?

Tulevaisuuden työelämän staroja valmennetaan ammattitaidolla

Heidi Kotiranta 25.3.2021
Keväällä 2019 käynnistetyssä Tulevaisuuden Työelämän Starat -hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia, työnhaku- ja työelämätaitoja, motivaatiota sekä minäpystyvyyttä.

Sote-henkilöstön tiedot harvinaissairauksista ovat kartoituksen mukaan riittämättömät

Tanja Lehtimäki 9.3.2021
Sosionomiopiskelija Petri Valon opinnäytetyö kartoitti harvinaissairaiden kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä syksyllä 2020 Invalidiliiton valtakunnallisten harvinaisyhdistysten jäsenille. Tutkimuksesta ilmeni, että sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöllä on pääsääntöisesti liian vähän tai ei lainkaan tietoa harvinaisista sairauksista.

Kuuluuko osallisuus vammaisille ihmisille?

Ylva Krokfors 23.2.2021
Osallisuus on sana, jota usein käytetään niin koulutukseen kuin päätöksentekoon liittyvässä puheessa. Erityisen paljon sitä tunnutaan käytettävän nyt kuntavaalien lähestyessä. Tässä blogissa pyrin tuomaan esille osallisuuden moninaisuutta ja tarkastelemaan kriittisesti osallisuutta vammaisjärjestön näkökulmasta.

Vammaisoikeus-dokumentti käyttöön!

Henrik Gustafsson 18.2.2021
Sanotaan, että valtion virkamies pudottaa kynän virka-ajan päättymiseen mennessä klo 16:15. Nyt minä voin pudottaa oman kynäni.

Miten valmiita työnantajat ovat rekrytoimaan liikuntavammaisia?

Anne Mäki 9.2.2021
Työnantajille teettämämme kyselyn perusteella valmiutta rekrytointiin löytyy, mutta liikuntavammaiselta hakijalta odotetaan hiukan enemmän kuin muilta. Työnantajien ymmärrystä työkyvystä, vamman tai sairauden vaikutuksista työtehtävien tekemiseen ja tietoutta tukimuotojen mahdollisuuksista on edelleen vahvistettava.

Avoimilla työmarkkinoilla vai välityömarkkinoilla - onko sillä väliä?

Anne Mäki 2.12.2020
Hallitus tavoittelee osatyökykyisten työllistäjäksi Ruotsin Samhall -mallia. Kenen tilannetta malli edistäisi ja tarvitaanko sellaista Suomessa?

Omaishoito on vaikea laji

Ylva Krokfors 26.11.2020
Jos kysyn sinulta, mikä on suhteesi omaishoitoon, löydät varmasti hetken miettimisen jälkeen läheisiä, naapureita, työkavereita, tuttavia, joiden arjessa omaishoito on päivittäin läsnä tai ehkä itse olet omaishoitaja?

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida  

Ylva Krokfors 19.11.2020
Sosiaalisessa mediassa on muutamien viikkojen ajan pyörinyt ajatuksia herättävä, jopa hauska kampanja, missä tunnetut poliitikot, muusikot, jopa presidentit kertovat, mistä ja minkälaisesta tulevaisuudesta he lapsena haaveilivat.