Blogit

Yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöllisten tarpeiden huomioimista

Laura Andersson 29.5.2019
Itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja yhdenvertaisuus puhuttavat vammaisia ihmisiä ja heidän omaisiaan. Monella on perusteltu huoli siitä, toteutuvatko nämä hienot periaatteet omalla tai tutun läheisen kohdalla palvelurakenteen muuttuessa ja tehokkuusajattelun vallatessa jalansijaa.

Yhdenvertaisia valintamahdollisuuksia kaikille!

Johanna Hätönen 10.5.2019
Millä perusteilla valitsemme palvelut, joita käytämme, kaupat, joissa asioimme ja verkkosivut, joilla vierailemme? Voimmeko itse aidosti vaikuttaa näihin valintoihin, vai ohjaavatko ympäristötekijät tai esimerkiksi palveluiden laatu ja erityisesti sen puute valintojamme? Entä kuinka yhdenvertaisia olemme näiden valintojemme äärellä?

Jäikö valas verkkoon?

Elina Nieminen 10.4.2019
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Näin todetaan Suomen perustuslaissa. Suomalainen yhteiskunta on yksi tasa-arvoisimmista maista ja meillä on myös kansainvälisesti verrattuna esimerkillinen vammaispalvelulainsäädäntö.

Miltä vaaliohjelmat näyttävät vammaisnäkökulmasta?

Laura Andersson 5.4.2019
Opin lukemaan neljävuotiaana. Tuskin olisin uskonut, jos joku olisi silloin kertonut, että tulen saamaan aikuisena palkkaa puolueiden vaaliohjelmien lukemisesta. Tässä sitä kuitenkin ollaan - mielenkiinnolla tartuin tälläkin kertaa ohjelmateksteihin ja luin ne vammaispoliittisten silmälasien läpi.

Miten löydetään sopiva työ kaikille?

Anne Mäki 2.4.2019
Sipilän hallitus on päättänyt työnsä ja on aika suunnata katseet tulevaan. Miten saadaan nostettua vammaisten henkilöiden työllisyysastetta ensi vaalikaudella? Millaisia keinoja kannattaisi käyttää? Kuinka löydetään sopiva työ kaikille?

Vammaisen ihmisen oikeus sujuvaan arkeen

Ylva Krokfors 8.3.2019
Invalidiliitto haluaa nostaa yhdeksi vaaliteemaksi kevään eduskuntavaaleissa vammaisten ihmisten oikeuden sujuvaan arkeen. Tämä itsestään selvältä tuntuva asia on nostettu vaaliteemaksi siksi että monien vammaisten henkilöiden arki ei tällä hetkellä ole sujuvaa.

Yhteistyöllä kohti parempia palveluja

Mirva Kiiveri 6.3.2019
Asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen on keino vaikuttaa, joten se on tärkeä osa demokratiaa.

Harvinaisten haasteet

Tanja Lehtimäki 25.2.2019
Torstaina 28.2.2019 vietetään kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää.

Laadukas kuntoutus ja toimivat apuvälineet tukevat toimintakykyä

Riitta Saksanen 22.2.2019
Haluan uskoa, että niin terapiatyössä kuin apuvälineiden kanssa työskentelevän kuntoutuksen ammattilaisen sisään on rakennettu ICF-ajattelu.

Esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen

Johanna Hätönen 20.2.2019
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat näkyvästi esillä Invalidiliiton vaaliteemoissa kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Vaalitavoitteissa yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus ovat nostettu kärkiteemoiksi, joiden avulla liittomme haluaa muistuttaa poliitikkoja ja äänestäjiä toisistamme välittämisen tärkeydestä.