Hero image
Etiopian värein koristeltu aukio, jolla kokoontuu muutamia ihmisiä
Kirjoittanut Laura Poussa 13.02.2023
Terveiset Etiopiasta ja Addis Abebasta, jossa olin tapaamassa Invalidiliiton kumppanijärjestöä kolmen vuoden tauon jälkeen. Hankkeemme nimi on Esteetön Etiopia kaikille, ja sen tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön esteettömyyttä Etiopiassa tehtävän vaikuttamistyön ja esteettömyyskoulutusten avulla.

Invalidiliitto aloitti nelivuotisen Esteetön Etiopia -kehityshankkeen vuosi sitten yhdessä kumppanijärjestönsä DDI:n kanssa. DDI tekee hankkeessa myös esteettömyyskartoituksia ja toteuttaa pienimuotoista korjausrakentamista. Hanke on osa Vammaiskumppanuus ry:n ohjelmaa vuosiksi 2022–2025.

Yksi hankkeemme tavoitteista on tuottaa yhdessä kumppanijärjestömme kanssa esteettömän rakennetun ympäristön suunnittelua koskevaa englanninkielistä materiaalia sekä DDI:n että Invalidiliiton ja Vammaiskumppanuus ry:n käyttöön. Materiaalin toteutuksesta vastaavat arkkitehdit Luiza Sevele Invalidiliitossa ja Mekdelawit Tesfaye DDI:ssä.

Matkallamme Etiopiassa Luiza ja Vammaiskumppanuus ry:n toiminnanjohtaja Anja Malm keskittyivät esteettömyysmateriaalin suunnitteluun. Itse monitoroin ja kävin keskusteluja DDI:n johtajan Yoseph Fekadun kanssa hankkeen edistymisestä ensimmäisen projektivuoden aikana. Oli hienoa huomata, että DDI on saavuttanut lähes kaikki vuodelle 2022 asettamansa tavoitteet: se koulutti yli 200 Addis Abeban arkkitehti- ja insinööriopiskelijaa esteettömästä suunnittelusta, suunnitteli esteettömiä tiloja paikallisille kansalaisjärjestöille sekä toteutti yhdessä peruskoulussa esteettömyyden korjausrakennushankkeen.

Lisäksi DDI koulutti paikallisia viranomaisia ja opetusalan henkilökuntaa vammaistietämyksestä ja esteettömyyden merkityksestä eli siitä, että esteettömyys on ihmisoikeus myös Etiopiassa. Onhan Etiopia allekirjoittanut ja ratifioinut YK:n vammaisyleissopimuksen yhtenä YK:n jäsenvaltiona. DDI vaikuttaa myös mm. sen puolesta, että esteettömyysvaatimukset saataisiin kirjattua valmisteilla olevaan uuteen Etiopian vammaislakiin.

Esteettömyystyön ohella DDI on käynnistänyt pienimuotoista pyörätuolien ja muiden liikkumisen apuvälineiden korjauspalvelua. DDI:n apuvälinepaja sijaitsee tällä hetkellä Addis Abebassa DDI:n toimiston yhteydessä ja on todella pieni. DDI on perustanut pienen sivutoimiston Addiksen ulkopuolelle Bishoftuun ja sen tarkoituksena on löytää paremmat ja halvemmat tilat korjauspalvelulle Bishoftun lähistöltä.  Vierailin matkallani tuossa uudessa DDI:n sivutoimistossa sekä sen lähellä sijaitsevassa yhteisöpohjaisen kuntoutuksen keskuksessa, jota on tarjottu DDI:lle korjauspalveluja varten. Vaikka kuntoutuskeskus oli parhaat päivänsä nähnyt, siellä vielä valmistettiin yksinkertaisia apuvälineitä kuten kainalosauvoja, seisontatelineitä tai proteesivöitä ja palveltiin kuntoutuksen asiakkaita!

Kävimme tapaamassa myös Pia Korpista Suomen Addis Abeban suurlähetystössä. Pialla on laaja kokemus vammaisinkluusion edistämisestä, joka on tänä päivänä yksi Suomen toteuttaman kehitysyhteistyön läpileikkaavista ja keskeisistä teemoista. Suomi ja Etiopia ovat tehneet myös pitkäaikaista yhteistyötä erityisopetuksen saralla. Pia oli kiinnostunut esteettömyyshankkeestamme ja lupasi linkittää kumppanijärjestömme muihin vammaisinkluusion saralla toimiviin organisaatioihin ja kehitysrahoitusta myöntäviin ulkomaisiin toimijoihin, jollaisia DDI kipeästi tarvitsisi.

Esteettömäksi korjattu koulu esimerkiksi muille

DDI on keskittänyt voimavaransa erityisesti paikallisten koulujen esteettömyyden kartoittamiseen ja edistämiseen. Yhteistyöhaluisista peruskouluista DDI valitsi viime vuonna Dil Be Tigelin ala-asteen, jossa se toteutti korjausrakentamishankkeen. Vierailimme koulussa, jonka piha-alue sekä kulkureitit luokkiin, ruokalaan ja toimistorakennukseen on korjattu esteettömiksi. Tämä on merkittävä saavutus DDI:lle! Vaikka tahtoa ja osaamistakin alkaa olla paikallisesti esteettömyyden edistämisen saralla, loppuunviety korjausrakentaminen (sekä rahoituksen löytyminen sille) on aivan eri asia. Nyt voimme kuitenkin olla Invalidiliitossa ylpeitä siitä, että ensimmäiset tilat on korjattu esteettömäksi ja ne toimivat hyvänä esimerkkinä toisille kouluille ja paikallisille viranomaisille. Huomioin myös, että joissakin kouluissa on olemassa erityisopetuksen luokat, jossa mm. näkö- tai kuulovammaiset lapset voivat saada ohjausta.  Liikuntavammaisten kannalta tärkeitä toimivia esteettömiä tiloja on sitten jo vaikeampi löytää.

Mies pyörätuolissa katselee esteettömäksi korjattua koulun pihaa Etiopiassa
Esteettömäksi korjattu koulun piha

Matkamme aikana tapasimme myös DDI:n uuden hallituksen jäsenet. He ovat kaikki koulutettuja liikuntavammaisia etiopialaisia ja heillä on kokemusta vammaisjärjestötyöstä. Neljä seitsemästä hallituksen jäsenestä oli naisia – tämä on hieno ja edistyksellinen seikka Etiopian kaltaisessa perinteisessä maassa! Oma viestini DDI:n hallitukselle oli, että he kaikki pyrkisivät löytämään uusia yhteistyökumppaneita Invalidiliiton rinnalle ja verkostoitumaan nykyistä laajemmin.

Suuri osa etiopialaisista ovat kristittyjä ortodokseja. Kirkolliset juhlapyhät ovat Etiopiassa merkittäviä vuotuisia tapahtumia. Vierailumme aikana vietettiin yhtä niistä eli Timket-juhlaa. Meille kerrottiin, että Timketissä juhlitaan Jeesuksen kastamista. Timket-päivän aikana koko Addis Abeba keskittyy juhlaan ja liikenne oli pysähdyksissä. Kaupungin valtaavat tuhannet hartaat kristityt, juhlavieraat ja papit, jotka osallistuvat värikkäissä asuissaan juhlaseremonioiden toteutukseen ja kulkueisiin. Me Suomesta tulleet saimme seurata tätä mahtavaa näytelmää aitiopaikalta Addis Abeban yliopiston kampuksen rinteeltä käsin. Valtavaan väkijoukkoon emme olisi kyllä uskaltaneet sukeltaa!

Neljän kuvan kollaasi, jossa Invalidiliiton ja kumppanijärjestö DDI:n edustajia sekä ihmisiä Timket-kulkueessa
1. Kuva vasemmalta: Suomen suurlähetystön edessä Addis Abebassa Luiza Sevele, Laura Poussa, Anja Malm, Mekdelawit Tesfaye ja Yoseph Fekadu.
2. Kuva vasemmalta: DDI:n uuden pienen toimipisteen edessä Bishoftun kaupungissa Yoseph Fekadu ja DDI:n henkilökuntaa
Ylhäällä oikealla: Apuvälinepaja Addis Abebassa
Alhaalla oikealla: Timket-kulkue Addis Abebassa
Jaa sosiaalisessa mediassa