Hero image
Etiopian arkkitehtiopiskelijoita esteettömyyskoulutuksessa. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Laura Poussa 17.10.2022
Etiopian kumppanijärjestömme DDI tekee tuloksellista ja vaikuttavaa työtä edistäessään rakennetun ympäristön esteettömyyttä yhdessä Afrikan suurista ja väkirikkaimmista maista.

Invalidiliitto käynnisti yhteistyössä Etiopian kumppanijärjestönsä eli Addis Abebassa toimivan Disability Development Initiativen eli DDI:n kanssa uuden nelivuotisen kehityshankkeen vuoden alussa.

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelemaan esteetöntä ympäristöä

Etiopialaisen kumppanijärjestömme DDIn osaaminen esteettömyyden edistämisessä on kehittynyt hienosti suomaisetiopialaisen yhteistyömme taipaleella. DDI:n perustivat ryhmä elinoloihinsa tyytymättömiä liikuntavammaisia ihmisiä Addis Abebassa kymmenen vuotta sitten. Invalidiliiton esimerkistä ja kannustuksesta DDI otti 2010-luvun lopulla esteettömyyden edistämisen yhdeksi tavoitteekseen. Näin se myös alkoi meidän suomalaisten kannustamana kouluttaa Addis Abeban yliopiston arkkitehtiopiskelijoita. Tänä vuonna alkaneen hankkeemme keskeisin toiminto onkin paikallisten arkkitehtiopiskelijoiden kouluttaminen esteettömän ympäristön suunnittelussa. Nyt DDI toteuttaa täysin itsenäisesti Addis Abeban yliopiston valmistumisvaiheessa olevien arkkitehti- ja insinööriopiskelijoiden koulutuksen. 

Oppia DDI sai Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn eläkkeellä olevalta johtajalta Kiki Pesolalta, joka vuosina 2017–2019 vastasi itse etiopialaisten opiskelijoiden kouluttamisesta. Nyt DDI on kehittänyt ja jalostanut opiskelijoiden kursseja vastaamaan paikallisiin tarpeisiin ja haasteisiin koskien paikallista rakennettua ympäristöä oman osaamisensa karttuessa.

Invalidiliitto koulutti aiemmin runsaat 400 arkkitehtiopiskelijaa ja uuden hankkeen aikana tavoitteena DDI:llä on kouluttaa runsaat 800 lisää. Tänä vuonna DDI onkin kouluttanut jo runsaat 200 opiskelijaa, joiden joukossa ei ole ainoastaan arkkitehtuurin opiskelijoita vaan myös tulevia rakennusalan insinöörejä ja jatkossa koulutetaan myös kaupunkien ja alueiden suunnittelijoita. Koulutettujen opiskelijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta hienosti, näin myös naisten määrä koulutettujen opiskelijoiden joukossa.

Invalidiliiton etiopialaisen kumppanijärjestön DDI:n ja Addis Abeban yliopiston arkkitehti- ja insinööri-instituutin EiABC:n henkilökuntaa ja opiskelijoita.
DDI:n ja Addis Abeban yliopiston arkkitehti- ja insinööri-instituutin EiABC:n henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Esteettömyyden edistämiselle tarvetta

Esteettömyyden edistämiselle on valtava tarve Etiopian kaltaisessa suuressa kehitysmaassa. Rakennettu ympäristö esimerkiksi juuri kaupungeissa on vielä suurimmalta osin täysin esteellinen ja liikuntavammaiselle henkilölle paikka paikoin mahdoton toimintaympäristö. Paikallinen vaikuttaminen viranomaisten ja päättäjien suuntaan muutoksen aikaansaamiseksi on yksi tärkeä asia uudessa hankkeessamme. Etiopiassa luonnostellaan tällä hetkellä uutta vammaislakia (Proclamation on rights of persons with disabilities), joka pohjautuu YK:n vammaissopimukselle. DDI on saanut luonnokseen mukaan omia tavoitteitaan koskien esteettömyyttä.  

Esteettömyyskartoituksia toimitiloissa ja kouluissa

Tietoisuuden levittäminen esteettömyyden tärkeydestä myös muille kansalaisjärjestöille sekä paikallisille yrityksille on niin ikään tärkeä tavoite uudessa hankkeessamme. DDI on tehnyt yhteistyötä mm Ethiopian Airlinesin kanssa. DDI tekee myös esteettömyyskartoituksia. Se on jo tänä vuonna kartoittanut kansalaisjärjestöjen kattojärjestön CCRDA:n 350 toimitilaa ja kahden paikallisen nuorisojärjestön esteettömyyden Addis Abebassa. DDI on myös aiemminkin selvittänyt peruskoulujen esteettömyyttä puhtaasti Invalidiliiton tuella ja niiden mahdollisuuksia tarjota opiskeluympäristö myös vammaisille lapsille. 

Tänä vuonna DDI toteutti osana uutta hankettamme täsmennetyn kartoituksen kahteen peruskouluun. Kartoituksen tulokset todistavat valitettavasti koulurakennusten ja niiden ympäristöjen olevan lähes täysin esteellisiä esimerkiksi liikuntavammaisille lapsille. Pienen budjettimme rajoissa oli mahdollisuus toteuttaa pieni korjausrakentaminen toisessa kartoitetuista kouluista. Ajatuksena on, että pienet korjausrakentamisen hankkeet toimisivat esimerkkeinä muille ja korjausrakentamista saataisiin rahoittamaan mukaan myös paikalliset viranomaiset ja toimijat sekä kansainvälisiäkin tahoja.  

DDI:llä on valtava urakka asiansa edistämisessä. Hienoa on kuitenkin, että tavoite esteettömämmästä ympäristöstä on sopusoinnussa tärkeimpien ihmisoikeuksia ja inhimillistä toimintaympäristöä edistävien globaalien ohjelmien kanssa ja soveltuu siksi erittäin hyvin myös kansainväliseen yhteistyöhön. Toimintamallina DDI:llä on yhteistyön kehittäminen ja kumppanuuksien luominen kaikkien niiden paikallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, jotka haluavat edistää tavoitetta esteettömämmästä ympäristöstä kaikille soveltuvaksi.

Etiopian hankkeemme linkittyy suoraan YK:n vammaissopimukseen ja sen artiklaan nro 9 koskien esteettömyyttä ihmisoikeutena sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen nro 11 koskien kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä. Hanke on osa Vammaiskumppanuus ry:n uutta kumppanuusohjelmaa vuosiksi 2022–2025, jota UM pääosin rahoittaa.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa