kuva koronaviruksesta
1.4.2020
FN:s avtal gällande personer med funktionshinder och dess artikel 11 förpliktar stater till att skydda människor med funktionshinder och försäkra deras säkerhet i nödsituationer samt humanitära kriser.

Kommunerna bär ansvar för att grund- och människorättigheter för klienter inom hemvård och personlig assistans följs, då man ordnar service. Invalidförbundet uppmanar både kommuner och Social- och hälsovårdsministeriet till raska åtgärder för att skydda personer med funktionshinder i detta coronavirusläge.

En av de mest sårbaraste grupperna är personer med funktionshinder, som behöver personlig assistans. Invalidförbundet frågar, hur ska man trygga, att personlig assistans finns i förfogande i alla situationer och hur försäkrar man att personliga assistenter inte smittar ned sina arbetsgivare, det vill säga människor med funktionshinder?

FN:s avtal gällande personer med funktionshinder och dess artikel 11 förpliktar stater till åtgärder, där rättigheten till säkerhet för t människor med funktionshinder uppfylls jämlikt med andra medborgare också med stöd av personlig assistans.   

Invalidförbundet frågar, hur, då virussmittorna ökar, kan man garantera att det också då finns personliga assistenter för att trygga livet för personer med funktionshinder? I Finland anlitar cirka 30 000 människor personlig assistans. Av dem fungerar 12 000 via arbetsgivarmodellen som ansvariga för sin personliga assistans.

Invalidförbundet lyckades övertyga om att personlig assistans vid sidan om läkare, vårdare, poliser med mera, skrevs in som arbete som håller människor vid liv i ett utgivande från statsrådet.

Invalidförbundet är oroad för, hur man beaktar välbefinnandet av människor med funktionshinder i detta undantagstillstånd och förutsätter att riksdagen beaktar denna sårbara människogrupp i alla sina beslut.

Gemensamt ansvar och att hjälpa den nästa har varit framträdande i talen under de senaste dagarna, men man kan inte räkna med och lita på att med hjälp av dem trygga vardagen för personer med funktionshinder. Den allmänna sektorn måste bära sitt ansvar för att trygga levnadsvillkoren för personer med funktionshinder under corona-krisen.

Observationer gällande personlig assistans

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade handlingsplan för hemvården. Invalidförbundet framförde följande punkter gällande personlig assistans

  • alla som får personlig assistans via arbetsgivarmodellen samt assistenterna, måste få skyddsmasker samt andra nödvändiga skyddsanordningar via kommuners socialservice. De, vars assistans fås via serviceproducenter, bör få dem via serviceproducerande företagets arbetsskydd.
  • Den kommunala socialservicen bör förbereda sig inför det att personer med svåra funktionshinder kan hamna i problematiska situationer och man borde på förhand skapa ett beredskapssystem samt information till både klienter och deras anhöriga
  • I den samhälleliga informeringen borde man inom riskgrupper nämna personer med svåra funktionshinder, de med sällsynta sjukdomar samt de som använder sig av personlig assistans. Likväl bör man utöka medborgarnas kunskap om att de som jobbar med personlig assistans också själva hör till riskgruppen. Således skulle man förstå att skydda sig själv och andra från onödiga utomstående kontakter. Det är viktigt för att minimera antalet coronavirus-smittade.

Folkpensionsanstaltens rekommendationer om att avbryta rehabilitering

Invalidförbundet reagerade snabbt på FPA:s rekommendationer om att avbryta rehabilitering i grupp och individuellt enda tills 31.5.2020. De rekommenderade nätbaserad rehabilitering. För många av dem som får krävande medicinsk rehabilitering, är den nödvändig för att förhindra spasmer, minska smärta och för att kunna klara sig i vardagen. I dessa fall behövs en sakkunnig terapeut som fysiskt hjälper och behandlar sin klient. Invalidförbundet vädjade FPA om att de nu kunde acceptera undantag och ta hänsyn till dessa individers olika behov och låta dem i vägande fall fortsätta sin individuella terapi. Man måste dock under corona-virustiden förhålla sig allvarligt till att på ett rehabiliterings/terapibesök förses med bland annat lämpliga skyddskläder.

FPA omprövade sina rekommendationer och meddelade att nödvändig individuell rehabilitering kan i individuella fall tillåtas. De informerade 26.3.2020 om att om man kommer överens om att fortsätta med rehabiliteringen ansikte mot ansikte ska serviceproducenten och klienten bedöma riskerna gällande spridningen av coronavirusinfektionen och se till effektiviserad hygien och andra nödvändiga sätt att skydda sig.

Viktigt att skydda befolkningen

Då de avvikande förhållanden fortsätter, är det väldigt viktigt att effektivt skydda befolkningen. Begränsningar i att minska kontakter människor emellan är nödvändiga, likaså andra åtgärder som statsrådet förordnat. Invalidförbundet önskar att alla noggrant följer anvisningar. Vi påverkar aktivt social- och hälsovårdsministeriet för att försäkra att man beaktar personer med funktionsnedsättningar, deras synvinkel och särskilda behov i alla beslut och rekommendationer.

Mera aktuell information på svenska om coronaviruset bland annat på THL:s. 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa