6.4.2018
Kelan vastikään julkaisemasta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksesta on noussut paljon keskustelua. Invalidiliitto korostaa, että kaikilla ihmisillä on oltava tarvittaessa pääsy yhdenvertaisesti tarpeen ja tavoitteiden mukaiseen kuntoutuspalveluun.
Kuva
Jousiammuntaa pyörätuolista

 

Kuntoutuspalveluiden tulee olla laadukkaita ja vaikuttavia. Tällaisia palveluita tarjoavat pätevät ammattilaiset, jotka päivittävät osaamistaan jatkuvasti ja joiden käytössä on riittävästi erilaisia ajanmukaisia työvälineitä ja -menetelmiä, kuten fysioterapeutilla liikkumisen harjoitusvälineitä tai psykologilla erilaisia psykologisia menetelmiä. Nämä asiat voidaan huomioida tarjousasiakirjoissa vaatimalla kilpailutuksen osallistujilta jo lähtökohtaisesti tietty koulutus, täydennyskoulutus ja fasiliteetit. Tämä tarkoittaa, että osallistuakseen kilpailutukseen täytyy tiettyjen laatua takaavien asioiden olla jo kunnossa.

Taso voidaan pitää niin korkealla, että sen jälkeen itse kilpailutuksessa voidaan ns. lisälaadulle antaa painoarvoa vain 20 prosenttia. Tämä vaatii hyvää taitoa kilpailutuksen laatijoilta, eikä toteudu kaikissa kilpailutuksissa, mutta Invalidiliiton näkemyksen mukaan pelkkien prosenttien tuijottaminen ja suoraan sen perusteella kilpailutuksen teilaaminen on kapeakatseista. On totta, että huonosti tehty kilpailutus voi heikentää vaikeavammaisten kuntoutuksen laatua ja sitä kautta heidän toimintakykyään, mutta kilpailutuksen hyvyys tai huonous ei selviä hinnan ja laadun prosenttiosuuksia katsomalla.

Invalidiliiton näkemyksen mukaan hankintayksikön tulisi tarjouspyynnössä ilmoittaa hylkäävänsä alihintaiset tarjoukset. Hankintalaki mahdollistaa tämän ja kuntoutuspalveluissa kyseinen menettely takaisi minimilaadun.

Invalidiliitto kiinnittää myös huomiota ns. käänteiskilpailutukseen. Kun asioille annetaan kiinteä hinta, mitä tapahtuu niille palveluntuottajille, jotka kyllä saisivat "raksit" kaikkiin laatukriteereihin, mutta eivät pysty tuottamaan niitä annetulla hinnalla. Lähteekö palveluntuottaja silloin laskemaan laatukriteereitä, joilla pääsee annettuun hintaan vai jättäytyykö hän tarjouskilpailun ulkopuolelle? Sulkeeko käänteiskilpailutus pois lähtökohtaisesti laadukkaita palveluntuottajia ulkopuolelle? Tämä on huolestuttava kehityskulku.

Lisätietoja: Invalidiliiton tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, sinikka.hiekkala@invalidiliitto.fi ja Invalidiliiton kuntoutusasiantuntija Hannu Kapanen, hannu.kapanen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa