Etiopialaisia ihmisiä rakennuksen edustalla
3.12.2023
Liitollamme on käynnissä kaksi kehitysyhteistyöhanketta, toinen Etiopiassa ja toinen Sambiassa. Hankkeemme ovat osa Vammaiskumppanuus ry:n nelivuotista kumppanuusohjelmaa 2022–2026. Sekä liittomme että Vammaiskumppanuuden kehitysyhteistyön tärkein tehtävä on edistää vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa ja vahvistaa heidän omia järjestöjään. Sekä Etiopian että Sambian hankkeemme ovat nyt puolivälissä ja päättyvät vuonna 2025.

Etiopia

Etiopian kumppanijärjestömme on pieni liikuntavammaisten etiopialaisten perustama järjestö DDI. DDI:n kanssa toteutamme hanketta, jonka tavoitteena on edistää esteettömyysosaamista ja vaikuttaa esteettömämmän rakennetun ympäristön puolesta Etiopiassa. Hanke edistää erityisesti YK:n vammaissopimuksen esteettömyysartiklan nro 9 tavoitteita sekä myös YK:n kestävän kehityksen eli Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteita. Hankkeessa edistetään erityisesti kestävän kehityksen tavoitetta nro 11, eli tavoitetta kestävistä kaupungeista ja yhteisöistä. 

DDI onnistui erinomaisesti vuoden 2023 toiminnassaan. Maaliskuussa se koulutti yhteistyössä Addis Abeban yliopiston kanssa yhteensä 373 arkkitehtuurin, rakennusalan sekä yhdyskuntasuunnittelun opiskelijaa esteettömästä suunnittelusta ja esteettömyyden kartoittamisesta. Kokonaisuuteen kuului myös osio yleisestä vammaistietämyksestä ja ihmisoikeuksista. Naisopiskelijoita oli 166, mikä on hyvä saavutus Etiopiassa.   

DDI kartoitti myös neljän Addis Abeban yliopiston kampusalueen esteettömyyden yhdessä toisen paikallisen järjestön kanssa. Näiden lisäksi DDI kartoitti Etiopian lounaisosassa sijaitsevan Welkite-yliopiston kampusalueen sekä Addis Abebassa sijaitsevan Felege Yordanoasin peruskoulun esteettömyyden. Valitettava tosiseikka on, että suurin osa kartoitetuista alueista osoittautui täysin esteellisiksi. Parantamiselle ja korjausrakentamiselle on valtava tarve. 

Loppuvuodesta DDI toteutti myös itse yhden korjausrakentamisen hankkeen Felege Yordanoasin koululla, jossa opiskelee useita vammaisia lapsia ja heidän joukossaan myös liikuntavammaisia. Hanke onnistui myös siinä mielessä, että korjausrakentamiseen saatiin myös paikallista tukea Etiopiasta.  

Vuosi 2023 oli merkityksellinen vuosi 10 vuotta kestäneessä yhteistyösuhteessa DDI:n ja

Invalidiliiton välillä, sillä liittomme kutsui DDI:n edustajat ensimmäistä kertaa vierailulle Suomeen. Invalidiliitto valmisteli DDI:n johtajalle Yoseph Fekadulle ja arkkitehti Mekdelawit Tesfayelle monipuolisen opinto- ja vierailuohjelman, jossa he pääsivät tutustumaan esteettömyyden edistämiseen ja käytäntöihin Suomessa. Etiopialaiset vieraamme osallistuivat näyttävästi myös Maailma Kylässä Festivaaleille toukokuussa: järjestimme Vammaiskumppanuuden kanssa MK-festareilla esteettömyysteemaisen puheohjelman ”Haluamme Osallistua” – ”We want to participate”, jossa vieraamme esiintyivät puhujina. Englanninkielistä keskusteluohjelmaa veti Mina Mojtahedi. Keskusteluohjelman voi katsoa täältä viittomakielelle tulkattuna

Etiopian vieraat Senaatintorilla
Etiopian vieraat Senaatintorilla
 

Osana Etiopian yhteistyöhankettamme valmistui Invalidiliiton ja DDI:n yhteistyönä uusi englanninkielinen esteettömyysopas. Oppaan kirjoittamisesta vastasi Invalidiliitossa tehtävään erityisesti nimetty arkkitehti Luiza Sevele yhdessä etiopialaisen kollegansa Mekdelawit Tesfayen kanssa. Opaskirja valmistui syyskuussa ja sen voi ladata pdf-versiona tästä linkistä.

Luiza Sevele ja esteettömyyskäsikirja
Luiza Sevele ja Accessibility Handbook
 

Tavoitteena on, että opaskirjaa voivat hyödyntää etiopialaisten lisäksi kaikki rakennetun ympäristön edistämisestä ja kartoittamisesta kiinnostuneet tahot kehitysyhteistyön kentällä. Opaskirja sisältää tietoa esteettömyydestä käsitteenä, esteettömyyden standardeista sekä esteettömyyden kartoittamisesta ja menetelmistä. Vammaiskumppanuus ja Invalidiliitto järjestävät oppaan julkistamistilaisuuden 8.12.2023.

Sambia 

Invalidiliitto toteuttaa Sambian pitkäaikaisen kumppaninsa eli Sambian liikuntavammaisten ihmisten liiton ZNAPDin kanssa nelivuotista DARIP-hanketta (Democracy, Advancing the Rights and Inclusion of Persons with Disabilities in Zambia). DARIP-hankkeen keskeinen tavoite on vahvistaa ZNAPD:ia järjestönä ja tukea sen jäseniä omien oikeuksiensa tuntemisessa ja vaikuttamistyössä. ZNAPD jatkaa maaseudulla asuvien köyhien jäsentensä toimeentulon edistämistä, tärkeimpänä toimintona vuohipankkiohjelma. Vammaisten naisten ja tyttöjen sekä nuorten tukeminen ja oikeuksien edistäminen ovat hankkeen läpileikkaavia teemoja. Yksi tärkeä DARIP-hankkeen tavoite on myös auttaa ZNAPDia löytämään uusia yhteistyökumppaneita Invalidiliiton rinnalle, jotta sen taloudellinen riippuvuus Invalidiliiton ja Suomen tuesta vähenisi. 

ZNAPD järjesti jäsenilleen ihmisoikeus- ja vaikuttamiskoulutusta kolmella eri paikkakunnalla itäisessä, eteläisessä ja luoteisessa Sambiassa. Tarkoituksena on, että koulutuksen saaneet ZNAPDin jäsenet kouluttavat edelleen toisia ZNAPDin jäseniä omissa yhteisöissään. Koulutuksen kautta jäsenet saavat myös työkaluja torjua oikeuksiensa polkemista ja syrjintää, jota he säännöllisesti kohtaavat. 

Journalistien koulutuksen osanottajia Sambiassa
Journalistien koulutuksen osanottajia
 

ZNAPD järjesti myös kahdeksalle vammaiselle nuorelle kaksipäiväisen koulutuksen Chongwessa keskisessä Sambiassa toukokuussa. Osallistujat olivat ZNAPDin jäseniä kuudesta eri provinssista, puolet naisia ja puolet miehiä. Koulutuksen teemoja olivat mm. vetäjänä toimiminen, roolit ja vastuut, vammaisjärjestön tehtävät ja toiminnan perusteet, verkostoituminen, vaikuttamistoiminta sekä rauhaa ja väkivallattomuutta edistävä toiminta. Aiheina olivat myös vammaisten nuorten osallistuminen valtavirtatoimintaan sekä koulutukseen, terveyteen, oikeusturvaan, ammatilliseen kehittymiseen ja työhön sekä esteettömyyteen ja apuvälineisiin liittyvät asiat. 

ZNAPD järjesti Sambian läntisen alueensa edustajille ja aktivisteille vertaisoppimisen jakson, jossa he tutustuivat ZNAPDin Lusakan maakunnassa ja itäisessä Sambiassa toimivien paikallisryhmien toimintaan. Oppimisjakso ja kiertue toteutettiin toukokuussa ja kesti runsaan viikon. Kaoman edustajat vierailivat Rufunsassa, Nyamiassa, Chipatassa ja Lundazissa. Vertaisoppimisen teemoja olivat mm. jäsenistötoiminta, varainhankinta ja toimeentulohankkeet sekä vaikuttamistoiminta paikallistasolla. ZNAPDin paikallisryhmien välisestä vertaisoppimisesta on saatu hyviä tuloksia.  Heikommin kehittyneet ryhmät löytävät ratkaisuja ja oppivat uutta menestyneiltä vertaisiltaan.

ZNAPDin naiset järjestivät niin ikään vertaisoppimisjakson vammaisten sisartensa kanssa. Chikankatan ja Petauken naisten toiminta on jo vakiintunut ja sen tulokset näkyvät. Näiden ryhmien edustajat matkasivat heikommin kehittyneeseen läntiseen Sambiaan ja tapasivat siellä Kaoman ja Mongun naisten ryhmien edustajat. Chikankatan ja Petauken vetäjät Linah ja Lister opastivat Kaoman ja Mongun naisia, kuinka toimivia naisten ryhmiä muodostetaan, kuinka voimaannutaan naisena ja kuinka päästään mukaan muun yhteisön valtavirtatoimintaan. 

Jäsenistökoulutuksen lisäksi ZNAPD järjesti usealla paikkakunnalla päättäjätapaamisia, joihin osallistuivat ZNAPDin paikalliset aktiivit ja työntekijät, päättäjät, viranomaiset sekä uskonnolliset johtajat ja kyläpäälliköt. 

Jaa sosiaalisessa mediassa