kuva taksista
12.2.2019
Liikenne- ja viestintävaliokunta antoi mietintönsä 7. helmikuuta koskien liikennepalvelulain uudistuksen kolmatta vaihetta.

Invalidiliitto oli asiassa tammikuussa valiokunnassa kuultavana. Hallituksen esityksessä ehdotettiin muun muassa poistettavaksi taksinkuljettajan kokeesta paikallistuntemusta koskeva osio. Invalidiliitto ei puoltanut esitystä, vaan korosti valiokuntakuulemisessa asiakas- ja liikenneturvallisuuden varmistamisen merkitystä erityisryhmien kohdalla.

Invalidiliitto pitää tärkeänä paikallistuntemusosion säilyttämistä, vaikka asemapaikkavelvoitteesta on luovuttu. Paikallistuntemuskoe mittaa kuljettajakokelaan kykyä oppia ja omaksua liikkumisympäristöä ja vahvistaa soveltamiskykyä uusissa toimintaympäristöissä. Tärkeänä elementtinä tähän liittyy myös työhön tarvittavan riittävän kielitaidon varmistaminen, koska kielitaito nimenomaan korostuu eri tavoin vammaisten henkilöiden kohdalla. Luotettavalla ja ymmärrettävällä kommunikoinnilla on oleellinen merkitys palvelun onnistumisen kannalta.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään tuonut esiin huolen taksipalvelun laadusta erityisryhmien osalta. Se pitää tärkeänä taksinkuljettajien riittävää paikallistuntemusta, mutta näkee sen varmistamisen olevan henkilöliikennettä tarjoavan luvanhaltijan vastuulla, eikä pidä paikallistuntemuskoetta tarpeellisena. Valiokunta on esittänyt lakiin kuitenkin kirjattavaksi kuljettajalta edellytettäväksi riittävän vuorovaikutus- ja kielitaidon.

On hyvä, että valiokunta on kiinnittänyt paikallistuntemuksen ja kielitaidon tärkeyteen huomiota. Kysymys kuitenkin kuuluu, mitä luotettavia välineitä henkilöliikennettä tarjoavalla luvanhaltijalla tai välityspalvelujen tarjoajalla on varmistaa kuljettajien riittävä paikallistuntemus ja kielitaito? Invalidiliitto pitää välttämättömänä, että palvelunkäyttäjien matkustus- ja liikenneturvallisuus tulee olla etukäteen varmistettuna myös erityisryhmien tarpeiden näkökulmasta.

Invalidiliitto edellyttääkin, että erityisryhmien liikennepalveluiden turvallisuutta seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin, jotka varmistavat kuljettajien osaamisen erityisryhmien liikennepalveluissa.

Lue Invalidiliiton lausunto täältä >>

Lue liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö >>

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa