kuva janne järvenpäästä
Diagnoosi: Tetraplegia spastica (neliraajahalvaus)

Olen monipuolisesti kiinnostunut melkein aiheesta kuin aiheesta, erityisesti minua kiinnostaa  urheilu, politiikka ja uskonnto.  Olen hyvin sosiaalinen ja puhelias tyyppi sekä pystyn rajaamaan näkökulmiani tarkastikin tilausten mukaisiksi.

Luennoin mielelläni elämästä vaikeavammaisena.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.