Sara Väisänen
Diagnoosi: synnynnäinen epäsuhtainen lyhytkasvuisuus (akondroplasia), joka 2017 johti osittaiseen neliraajahalvaukseen.

Koulutus ja motivaatio: Olen lähes valmis tradenomi markkinoinnin ja viestinnän linjalta. Invalidiliiton kokemustoimijaksi kouluttauduin vuonna 2019, sillä katsoin tärkeäksi jakaa lähes 30 vuoden ajalta kertynyttä kokemustietoani harvinaissairaan ja vaikeasti liikuntarajoitteisen arjen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi motivaatio on kasvanut olla mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoamme.

Kokemusperäinen tietoni: Terveydenhuollosta minulla on runsaasti potilasnäkökulmaa paljon apua tarvitsevana ja harvinaissairaana sekä perus- että erikoissairaanhoidosta. Sosiaalipalveluista kokemustietoa on esimerkiksi ympärivuorokautisesta asumispalvelusta kuin myös arjen sujuvuudesta henkilökohtaisella työnantajamallilla. Vajaan 30 vuoden kuntoutustaival on kerryttänyt kokemusta yksilökuntoutuksesta, moniammatillisesta laitoskuntoutuksesta, etäkuntoutuksesta, pitkistä ja lyhyistä terapiasuhteista tai eroavaisuuksista pienempien ja suurempien palveluntuottajien välillä. Apuvälineiden kokemuskirjoni on mittava ja siinä korostuu yksilöllisten ratkaisujen merkitys. Viimeisinä vuosina kokemustietoa on karttunut myös opiskelusta ja työskentelystä vaikeasti liikuntarajoitteisena.

Aiempi kokemustoimijuus: luennointi eri alan opiskelijoille ja ammattilaisille, työskentely opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kuntoutustutkimushankkeessa nimeltään osallistuva tutkimuskumppanuus (Metropolian ammattikorkeakoulu), ohjausryhmän jäsen Kelan rahoittamassa lasten- ja nuorten DigiMetku-kuntoutushankkeessa, blogi- ja lehtiartikkelien kirjoittaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, toiminut paneelikeskustelijana sekä vertaisohjaajana.

Muut tavoitteet: vaikeasta sairaudesta huolimatta pitää kiinni positiivisesta elämänasenteesta, löytää sopiva työ, harrastaa suulla maalaamista, laulamista ja ratsastusta sekä ylläpitää aktiivista sosiaalista elämää.

Esittelyvideo: Kahden minuutin videolla kerron kuntoutujan mietteitä osallistuva tutkimuskumppanuus- mallin hyödyistä ajatuksella tutkimuskohteesta tutkimuskumppaniksi (Metropolia ammattikorkeakoulun tilaama markkinointivideo, jonka toteutin).  

https://www.youtube.com/watch?v=6nASm16eSbw

Jaa sosiaalisessa mediassa