PERUTTU: Yhdenvertaista palvelua kaikille -tapahtuma Raumalla

Tilaisuus on peruttu koronatilanteen takia suositusten mukaisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma, esteettömyys ja osallisuus kunnissa. Mitä huomioitava YK:n vammaissopimuksesta, laista ja asetuksista, rakentamismääräyksistä, ohjeista ja suosituksista?

Lue lisää

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tarvitsee soveltamisohjeen

Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta. Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lue lisää

Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta

Opas tarjoaa perustietoa asuntojen esteettömyydestä. Oppaan avulla voi ennakoida tulevia asumistarpeita ja hahmottaa, mitä on hyvä huomioida uutta asuntoa hankkiessa tai nykyisen kodin remonttia suunnitellessa.

Lue lisää

Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelu-palvelu VYP 1977–2009

VYP perustettiin vuonna 1977. Se takasi vammaisryhmiä edustavien järjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyön, kun rakennetusta ympäristöstä poistettiin liikkumis- ja toimimisesteitä eri keinoin. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP toimi asiantuntijayksikkönä Invalidiliiton yhteydessä vuosina 1982–2009.

Lue lisää

Invalidiliiton Esteettömyysprojekti 2005-2008

Esteettömyysprojektin (2005–2008) tavoitteena oli lisätä ja levittää tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä valikoiduille kohderyhmille sekä luoda koordinoitu toimijaverkosto. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää

ESKEH-projekti 2007-2009

Invalidiliiton ESKEH-projekti (2007–2009) kehitti rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmän, johon kuuluvat kartoituslomakkeet ja -kriteerit sekä opas kartoituksen suorittamiseen. Projektia rahoittivat RAY (Raha-automaattiyhdistys) ja Helsinki kaikille -projekti.

Lue lisää

ESKEn historiaa

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE perustettiin vuonna 2009. Tätä ennen Invalidiliitossa tehtiin esteettömyystyötä erilaisissa projekteissa ja VYPin neuvottelukunnassa useiden vuosien ajan.

Lue lisää

ESKEn teesit

Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksessa haluamme korostaa esteettömyyden merkitystä ja hyötyjä kaikille ihmisille. Viestinnässä käytämme muun muassa seuraavia teesejä.

Lue lisää