PERUTTU: Yhdenvertaista palvelua kaikille -tapahtuma Raumalla

Tilaisuus on peruttu koronatilanteen takia suositusten mukaisesti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma, esteettömyys ja osallisuus kunnissa. Mitä huomioitava YK:n vammaissopimuksesta, laista ja asetuksista, rakentamismääräyksistä, ohjeista ja suosituksista?

Lue lisää

Asetus rakennuksen esteettömyydestä tarvitsee soveltamisohjeen

Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta. Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Lue lisää

Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelu-palvelu VYP 1977–2009

VYP perustettiin vuonna 1977. Se takasi vammaisryhmiä edustavien järjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyön, kun rakennetusta ympäristöstä poistettiin liikkumis- ja toimimisesteitä eri keinoin. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP toimi asiantuntijayksikkönä Invalidiliiton yhteydessä vuosina 1982–2009.

Lue lisää

Invalidiliiton esteettömyystyön teesit

Invalidiliiton esteettömyystyössä haluamme korostaa esteettömyyden merkitystä ja hyötyjä kaikille ihmisille. Viestinnässä käytämme muun muassa seuraavia teesejä.

Lue lisää