Teesit
Invalidiliiton esteettömyystyössä haluamme korostaa esteettömyyden merkitystä ja hyötyjä kaikille ihmisille. Viestinnässä käytämme muun muassa seuraavia teesejä.

Esteettömyys kuuluu kaikille

 • Se hyödyttää kaikkia, luo sujuvuutta arkeen.
 • Se on turvallisuutta ja laatua.
 • Siitä ei ole haittaa kenellekään.
 • Sen huomaa vasta, kun se puuttuu.

Esteettömyys yhdenvertaistaa

 • Esteetön ympäristö: Kaikki pääsevät samoihin paikkoihin ja samoja reittejä pitkin.
 • Monikanavainen viestintä: Tieto on kaikkien ulottuvilla.
 • Osallistuminen: Kaikki pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. 
 • Asenteet: Lähtökohtana pyrkimys toisten huomioimiseen ja yhdenvertaisuuteen.

Esteettömyys on kestävää kehitystä

 • Rakennusten elinkaaren aikana niissä toimii monenlaisia ihmisiä.
 • On tehokkaampaa ja ekologisempaa suunnitella ja rakentaa huolella esteetöntä kuin korjata jälkeenpäin.

Esteettömyys on sopimus, ei mielipide

 • Määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja hyviä käytäntöjä.
 • Vuosien aikana hioutunut yhteinen sopimus huomioi monenlaisten käyttäjien näkökulmat.