15.12.2017

Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä

Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta. Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä. Ohjeeseen on koottu esteettömyysasetuksen säännökset ja niiden soveltamiseen liittyvä ohjeistus. Invalidiliitto lausui ympäristöministeriön laatiman rakennusten esteettömyyttä koskevan ohjeen luonnoksesta.

Invalidiliiton mielestä esteettömyysasetuksen soveltamisohje on tarpeellinen. Se selkeyttää asetuksen säännösten soveltamista sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Ohjeeseen kuuluu taulukko, johon on koottu rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan tilakohtaiset vaatimukset. Invalidiliitto korostaa lausunnossaan, ettei taulukkoa voi käyttää erillisenä suunnitteluohjeena, vaan sen käyttö edellyttää perehtymistä asetukseen ja sen soveltamisohjeeseen muiltakin osin. Invalidiliitto toi lausunnossaan esiin myös soveltamisohjeen sisältöön yksityiskohtaisia tarkennustarpeita mm. luiskan ominaisuuksien ja kaltevuuksien märittelyn osalta.

Lue koko lausunto.

Jaa sosiaalisessa mediassa