VYP perustettiin vuonna 1977. Se takasi vammaisryhmiä edustavien järjestöjen, valtion ja kuntien yhteistyön, kun rakennetusta ympäristöstä poistettiin liikkumis- ja toimimisesteitä eri keinoin. Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYP toimi asiantuntijayksikkönä Invalidiliiton yhteydessä vuosina 1982–2009.

Alkuvuosina VYPin toiminta keskittyi liikkumisesteiden kartoitusten organisointiin ja siihen liittyvään eri toimijatahojen koulutukseen. Myöhemmin VYPin asiantuntemusta käyttivät mm. Rakennustietosäätiö, ympäristöministeriö, opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö suunnitteluohjeiden, opetusmateriaalin, standardien ja lainsäädännön laatimisessa. 

VYP sai useita toimeksiantoja suunnitteluohjeiden laatimiseksi, mistä tuloksena on lukuisa määrä julkaisuja sekä painetussa että digitaalisessa muodossa. VYPin asiantuntemusta käytettiin apuna myös muiden toimijoiden julkaisuissa niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin kansainvälisestikin. 

VYP antoi neuvoja ja ohjeita eri kohderyhmille, luennoi oppilaitoksissa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja osallistui asiantuntijana toimikuntiin ja työryhmiin sekä kotimaassa että ulkomailla. VYP antoi lausuntoja laadittaessa esteettömyyteen liittyviä julkaisuja ja säädöksiä. 

VYPin pääsihteerinä toimi koko sen toiminnan ajan arkkitehti SAFA Maija Könkkölä. 

VYPille myönnettiin

  • SAFA-palkinto 1994
  • Yhdyskuntasuunnittelun seuran ruusu 2002.

Vuonna 2009 VYPin toiminta lakkasi, kun sen toiminta yhdistettiin Invalidiliiton omaan esteettömyystyöhön ja ESKE perustettiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa