Invalidiliitosta on mahdollista hakea avustusta opintoihin tai uudelleen kouluttautumiseen, jos hakija ei pysty vamman vuoksi jatkamaan aikaisempaa työtään. Uudelleen koulutukseen katsotaan myös jatko-, täydennys- tai muu koulutus, joka turvaa hakijan työkyvyn säilymistä.

Hakemuksesta tulee ilmetä:                        

  • tarve ja perustelut, miksi hakee avustusta
  • todistus mahdollisesta koulutus- tai opiskelupaikasta


Tukea voidaan myöntää esim. opiskeluun tarvittavien laitteiden tai muihin opiskeluun liittyviin kustannuksiin. Hakemuksia voi toimittaa pitkin vuotta.

Pääset täyttämään hakemuksen tästä.

Lisätietoja avustuksen hakemisesta jäsenasiat, p. 044 465 6054 tai sähköpostitse
jasenasiat@invalidiliitto.fi.

                                                                                                                                 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa