Hero image
Yritystä!-hankkeen yrittäjät Maija Aatelo, Hanna Varjonen, Heini Björk ja Juha Hentula eduskunnan pikkuparlamentin edessä.
Kirjoittanut Sinikka Winqvist 12.03.2020
Tulevaisuuden työelämän muutoksessa myös vammaisten henkilöiden yrittäjyys on merkittävä lisä maan hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

Ammattitaito ja aito kiinnostus työn tekemiseen oman yrittäjyyden kautta nostaa itsetuntoa ja lisää osallisuutta yhteiskuntaan.

Yritystä! -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla, tukea vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Edistimme yrittäjien verkostoitumista ja uusien yritystoimintojen syntymistä.

Onnistuimme myös tuomaan päättäjille tietoa vammaisten työ- ja yritystoimintaan liittyvistä hyvistä ja tarpeellisista tukimuodoista sekä käytänteistä, joilla eri vammaryhmien yrittäjyyttä ja työelämäosallisuutta voidaan parantaa. Hankkeen rahoitti STEA ja Invalidiliiton kumppaneina hankkeessa toimivat Kuurojen liitto, Lihastautiliitto, Neuroliitto, Nuorten Ystävät, Näkövammaisten liitto, Suomen Yrittäjät sekä Vates -säätiö.

Monipuolista koulutusta

Yritystä! -hankkeessa järjestettiin yrittäjien toiveiden mukaisia koulutuksia kuten verkkokauppa- sekä markkinointi ja hinnoittelukoulutuksia. Hankkeen aikana totesimme, että nimenomaan nuorille yrittäjyyttä suunnitteleville tarvitaan vuorovaikutuksellisia Startti-työpajoja, joissa osallistujat alkavat suunnitella omaa yritystoimintaa ja sparraavat toisiaan.

Haasteita yrittäjille tuotti myös rahoituksen saaminen yrittäjyyden alkuinvestointiin. Tähän haasteeseen vastasimme järjestämällä yhteistyössä Tukilinjan ja Takuusäätiön kanssa kiertueen, jossa kerroimme rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeessa mukana olleista yrittäjistä koulutettiin mentoreita, heitä valmistui 20, joista kolme on viittomakielisiä. Näiden yrittäjä-mentoreiden kokemusta ja vertaismentorointia voi edelleen hyödyntää, jos suunnittelee itsensä työllistämistä.

Some-näkyvyyttä

Some-näkyvyyttä oli hankkeen eri kanavoilla. Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa on edelleen noin 1000 seuraajaa. Yritystä!-projektikanavaa YouTubessa on katsottu yli 7500 kertaa ja www.yritystä.fi -sivuilla kävijöitä on riittänyt. Noin 9500 käyntiä hankkeen aikana kertoo siitä, että yrittäjyys kiinnostaa. Nostimme esille myös yrittäjiä heidän omilla yritysvideoilla ja onnistuimme vaikuttamaan muun muassa kuntien vammaispalvelujen saatavuuteen korostamalla henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen tärkeyttä yritystoiminnassa. Nämä videot ovat edelleen katsottavissa YouTubessa.

Paikallisia ja valtakunnallisia tapahtumia

Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli järjestää sekä paikallisia, että valtakunnallisia tapahtumia. Näistä mieleenpainuvin oli messukeskuksessa vuonna 2018 pidetty Yhdenvertaisena työelämässä -tapahtuma, jossa vammaiset yrittäjät saivat tuoda esille osaamistaan ja markkinoida yritystään omilla ständeillään. Tapahtuman kumppanijärjestäjinä olivat Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Uudenmaan TE-toimiston hallinnoima työkykykoordinaatio-hanke. Tapahtuman avasi silloinen työministeri Pirkko Mattila, vammaisia yrittäjiä paikalla oli reilut 30 ja osallistujia sekä kävijöitä kaikkineen noin 500.

Vammaisten yrittäjien hyvinvoinnin edistämistä

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli lisätä vammaisten yrittäjien verkostoitumista ja hyvinvointia. Hankkeessa vuosittain tehdyn kyselyn perusteella yrittäjien hyvinvointi, oman ajan hallinta ja verkostoitumisen merkitys korostuivat selväsi. Kävimme yrittäjien kanssa tutustumassa Visbyn kauniiseen luontoon ja Levin talvisiin maisemiin unohtamatta koiravaljakkoajelua, johon pääsi mukaan helposti myös pyörätuolilla liikkuvat.

Kuopion messilive-lähetyksessä vammaiset yrittäjät keskustelevat yrittäjien tilanteesta ja tukimuodoista.
Kuopion Messilive-lähetyksessä vuonna 2018 keskusteltiin vammaisten yrittäjien tilanteesta ja tukimuodoista. Kuvassa toinen vasemmalta alkaen yrittäjät Jari Kärkkäinen, Samu Niemeläinen, Harri Pynnönen ja Tuomo Burman.

Vaikuttamista eduskunnassa ja yrittäjien kanssa

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä VAMYT:n vieraina kävimme vuosittain ja viimeinen vierailu oli 11.3.2020. Viimeisellä vierailulla nostimme jälleen keskusteluun vammaisilta yrittäjiltä puuttuvat tukimuodot. TE-toimiston myöntämä työolosuhteiden järjestelytuki ei ole vammaisten yrittäjien saatavilla, eikä Kelan ammatillisena kuntoutuksena myönnettävää elinkeinotukea myönnetä kuin kriteerit täyttäville yrittäjille. Vierailun tavoitteena oli edesauttaa ja antaa taustainfoa kansanedustajille, jotta he voisivat tehdä maan hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisten yrittäjien tukimuotojen puutteellisuudesta.

Hankkeen tukemana perustettiin Invalidiliiton jäsenyhdistys Suomen Vammaisyrittäjät ry toukokuussa 2019. Uusi yhdistys aloittelee toimintaansa ja Yristystä!-hankkeessa tuotetut aineistot siirtyvät Innokylän lisäksi myös www.vamy.fi-sivustolle.

Suomen Vammaisyrittäjät jatkavat hankkeen aikana alkanutta aktiivista edunvalvonta yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa. Osallistuimme hankkeen toiminnassa mukana olleiden yrittäjien kanssa Suomen Yrittäjien tapahtumiin jokaisena hankkeen toimintavuotena.

Yritystä!-hanke noteerattiin hienosti myös Suomen 1. maaraportissa YK:n vammaissopimuksesta vuonna 2019. Yritystä!-hanke oli ainoa työllisyyshanke, joka mainittiin maaraportissa. Sen mukaan hankkeessa edistetään vammaisten henkilöiden työelämäosallisuutta yrittäjyyden keinoin. Hankkeessa tuetaan vammaisia, jaetaan tietoja yrittäjyysyhdistyksille ja koulutetaan yritys- ja elinkeinoneuvojia.

Antoisan ja vaiherikkaan hankkeen aikana kehitimme hankkeen yritysohjauksesta MunDuuni -toimintamallin, jossa on avattu selkeästi yrityksen perustamiseen ja lopettamiseen liittyviä tehtäviä. Toimintamalli on saatavilla myös viitottuna ja näkövammaisille saavutettavana versiona SoundCloudissa.

Vuoden 2016–2019 aikana 50 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä työllisti itsensä yrittäjyyden keinoin. Mukana toiminnassa oli n. 300 henkilöä, jotka olivat kiinnostuneita yrittäjyydestä tai jo toimivat yrittäjinä.

Hanke osoitti tarpeellisuutensa monin tavoin. Yrittäjyyttä pohtivat vammaiset henkilöt tarvitsevat vertaistukea ja opastusta, myös mentoroinnin merkitys ja kannustava ympäristö on tärkeää. Vammaisyrittäjien oman yhdistyksen myötä aihepiiri on tulevaisuudessakin esillä ja mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Jaa sosiaalisessa mediassa