Kysymyksiä ja vastauksia esteettömyyteen liittyen.

Mitä määräyksiä luiskista on annettu?
 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) osa F1, Esteetön rakennus: Kohta 2.2 Taso-erot, 2.2.3 Määräys:

"Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähintään 2000 mm pituista välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos ulkotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan."

"Aulojen, muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja portaiden molemmille sivuille on asennettava helppokäyttöiset ja turvalliset käsijohteet. Johteiden tulee jatkua yhtenäisinä myös välitasanteiden osuudella.

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) osa F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 2001, Kohta 2.2 Luiska, 2.2.1 Määräys:

"Luiska on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi ja tarkoitukseensa soveltuvaksi."

Ohje

"Portaan kaltevuudessa oleva, useamman kuin yhden askelman kattava ns. lastenvaunuluiska ei ole turvallinen. Luiskaa ei suositella ainoaksi kulkuväyläksi yli metrin tasoerolle." 
 

Pitääkö portaan molemmille puolille rakentaa käsijohde?
 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) osa F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus:

2.5.1 Portaassa ja luiskassa käsijohde on asennettava koko pituudelle. Käsijohteen tulee olla mitoitettu niin, että siitä saa tukevan otteen.

2.5.2 Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohde on sijoitettava portaan tai luiskan molemmin puolin. Johteen tulee jatkua yhtenäisenä välitasanteella. 

Miksi inva-wc:n pitää olla niin suuri?

Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävä henkilö tarvitsee yleensä enemmän tilaa. Väljyys tekee vessan käyttämisen vaivattomaksi kaikille myös vanhemmille lastensa kanssa.

Mikäli käytössä on vain yksi esteetön wc, siinä tulee olla pyörätuolin tila molemmin puolin wc-istuinta. Toinen mahdollinen ratkaisu on rakentaa kaksi ns. toispuoleista wc:tä toistensa peilikuviksi. Silloin niistä voidaan valita itselleen paremmin soveltuva. Kätisyys tulee ilmoittaa jo wc:n opasteissa.

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) osa F1, Esteetön rakennus:

3.2.2 Määräys

Mikäli wc- ja pesutila on tarkoitettu käytettäväksi siirtymiseen pyörätuolista wc-istuimelle sen kummaltakin puolelta, se on suunniteltava siten, että wc-istuimen kummallakin puolella on vähintään 800 mm vapaata tilaa pyörätuolia ja pyörällistä kävelytelinettä varten. Pesualtaan sijoitusseinän sisämitan tulee tällöin olla vähintään 2500 mm ja wc-istuimen sijoitusseinän sisämitan vähintään 2200 mm. Wc-istuin sijoitetaan takaa 300 mm irti seinästä. Istuin varustetaan kääntyvillä käsituilla.

Ohje

Kun molemminpuolisesti käytettävissä olevassa wc- ja pesutilassa wc-istuimen toisella sivulla oleva vapaa tila on vähintään 900 mm, siihen voi sijoittaa 9

myös suihkun ilman suihkuallasta. Wc-istuimen sijoitusseinän sisämitta on tällöin vähintään 2300

mm. Wc-istuimelle siirtymiseen kummaltakin puolelta wc-istuinta soveltuvien wc- ja pesutilojen sijasta ja ohella voidaan sijoittaa yksipuolisesti käytettävissä olevia lähekkäisiä wc- ja pesutiloja kaksittain peilikuvina. Tilojen sisämitat ovat tällöin vähintään 2700 x 1500 mm. Pesuallas ja wc-istuin sijoitetaan lyhyille sivuille vastakkain; wc-istuimen sivulle tarvitaan vapaata tilaa 800 mm. Kun tilojen sisämitat ovat vähintään 2200 x 1900 sijoitetaan pesuallas pitkälle sivulle ja wc-istuin lyhyelle siten, että istuimelta ulottuu pesualtaan hanaan. 

Mistä saan lisää tietoa esteettömyydestä?

Invalidiliiton ESKE Esteettömyyskeskuksen internetsivuilta osoitteesta: www.esteetön.fi .