FinSCI, Selkäydinvammaisten henkilöiden terveys ja toimintakyky sekä haasteet esteettömyydessä

Invalidiliitto on hakenut yhteistyökumppaneiden kanssa rahoitusta hankkeelle, jonka tarkoituksena on selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, esteettömyyden haasteita sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa.

Toukokuussa 2011 voimaan tulleiden terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä mukaan selkäydinvammojen akuuttihoito, välitön kuntoutus ja elinikäinen monialainen seuranta, hoito ja kuntoutus on keskitetty valtakunnallisesti kolmeen yliopistosairaalaan; Ouluun, Tampereelle ja Helsinkiin. 

Tutkimukseen on tarkoitus ottaa mukaan 16 vuotta täyttäneitä selkäydinvammaisia henkilöitä, jotka ovat asetusmuutoksen jälkeen olleet selkäydinvammapoliklinikoiden asiakkaina Helsingissä, Tampereella tai Oulussa. Vapaaehtoisia rekrytoidaan OYS:n, HUS:n ja TAYS:n potilasrekisterien avulla. 

Monimenetelmäinen tutkimus koostuu kohorttina toteutettavasta lomakekyselystä sekä haastatteluista. Lomakekyselyyn valitaan kysymyksiä terveydestä ja laajasti toimintakyvyn eri osa-alueilta. Tutkimuksen kohderyhmänä arvioidaan olevan 1 200 henkilöä. 

Tutkimusryhmä muodostuu Invalidiliiton, Selkäydinvammaiset Akson ry:n, THL:n, HUS:n, Tays:n, Oys:n, Jyväskylän ja Seinäjoen keskussairaalan asiantuntijoista. 

Syksyn 2017 aikana toteutetaan lomakekyselyyn sisällytettävien kyselylomakkeiden virallinen käännösprosessi ja aloitetaan potilastietojen kerääminen Oulun yliopistosairaalassa.

Tutkimus on saanut tähän mennessä rahoitusta: HUS Sisätaudit ja kuntoutus, Oys VTR. Tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2018-2020. 

FinSCI esittely (pdf) >>

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, sähköposti: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa