pyörätuoli ja FINSCI-logo. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa FinSCI, Selkäydinvammaisten henkilöiden terveys ja toimintakyky sekä haasteet esteettömyydessä -tutkimuksen tavoitteista, johtamisesta ja kumppaneista.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, esteettömyyden haasteita sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa.

Johtaminen

Invalidiliitto

Kumppanit

  • Selkäydinvammaiset Akson ry
  • THL
  • HUS
  • Tays
  • OYS
  • Seinäjoen keskussairaala
  • Keski-Suomen keskussairaala 

Rahoitus

Invalidiliitto (pr42105, 2017-2020), OYS (VTR K86709, 20.10.2017), Sisätaudit ja kuntoutus, HUS (HUS/53/2017 §9, 9.6.2017, HUS/76/2018 § 11, 18.4.2018 ja HUS/174/201 §1, 12.4.2019), Validia (HUS-VTR 9.3.2017).

Toteutusaika

2018-2023

Tuotokset

Eskola K, Koskinen E, Anttila H, Tallqvist S, Bergman P, Kallinen M, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Rajavaara M, Hiekkala S. Health-related factors for work participation of persons with Spinal Cord Injury in Finland. J Rehabil Med. 2021 Dec 10. doi: 10.2340/jrm.v53.59. Epub ahead of print. PMID: 34888701.

Poutanen J, Anttila H, Tallqvist S, Kallinen M, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Hiekkala S. Physical health among the Finnish spinal cord injury population according to the Patient Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®). J Spinal Cord Med. 2021 Nov 2:1-9. doi: 10.1080/10790268.2021.1989184. Epub ahead of print. PMID: 34726579.

Majamäki K, Tallqvist S, Vainionpää A, Koskinen E, Kauppila AM, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S. Functional independence in the Finnish spinal cord injury population. Spinal Cord. 2021 Sep 15. doi: 10.1038/s41393-021-00700-x. Epub ahead of print. PMID: 34526631.

Tallqvist S, Kauppila AM, Vainionpää A, Koskinen E, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S. Prevalence of comorbidities and secondary health conditions among the Finnish population with spinal cord injury. Spinal Cord. 2021 Sep 11. doi: 10.1038/s41393-021-00704-7. Epub ahead of print. PMID: 34511604.

Finnish Spinal Cord Injury Study eli FinSCI tutkimus – lomakekysely tuotti hienon vastausprosentin 50. Kiitos kaikille osallistujille! Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenlehti 10/2019.

FinSCI tutkimus selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden tilannetta asetusmuutoksen 2011 jälkeen. Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenlehti 10/2018.

Akson ry:n jäsenlehdet ovat ladattavissa Akson ry:n sivuilta. 

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa