pyörätuoli ja FINSCI-logo. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa FinSCI, Selkäydinvammaisten henkilöiden terveys ja toimintakyky sekä haasteet esteettömyydessä -tutkimuksen tavoitteista, johtamisesta ja kumppaneista.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, esteettömyyden haasteita sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa.

Johtaminen

Invalidiliitto

Kumppanit

  • Selkäydinvammaiset Akson ry
  • THL
  • HUS
  • Tays
  • OYS
  • Seinäjoen keskussairaala
  • Keski-Suomen keskussairaala 

Rahoitus

Invalidiliitto (pr42105, 2017-2023), OYS (VTR K86709, 20.10.2017), Sisätaudit ja kuntoutus, HUS (HUS/53/2017 §9, 9.6.2017, HUS/76/2018 § 11, 18.4.2018 ja HUS/174/201 §1, 12.4.2019, HUS/252/2021 §1, 24.6.2021), Validia (HUS-VTR 9.3.2017).

Toteutusaika

2018-2023

Tuotokset

Tieteelliset artikkelit

Eskola K, Koskinen E, Anttila H, Tallqvist S, Bergman P, Kallinen M, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Rajavaara M, Hiekkala S. Health-related factors for work participation in persons with spinal cord injury in Finland. J Rehabil Med. 2022 Feb 3;54:jrm00255. doi: 10.2340/jrm.v53.59. PMID: 34888701; PMCID: PMC8862652. 

Majamäki K, Tallqvist S, Vainionpää A, Koskinen E, Kauppila AM, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S. Functional independence in the Finnish spinal cord injury population. Spinal Cord. 2022 Jul;60(7):628-634. doi: 10.1038/s41393-021-00700-x. Epub 2021 Sep 15. PMID: 34526631; PMCID: PMC9287165.

Poutanen J, Anttila H, Tallqvist S, Kallinen M, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Hiekkala S. Physical health among the Finnish spinal cord injury population according to the Patient Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®). J Spinal Cord Med. 2022 Nov;45(6):865-873. doi: 10.1080/10790268.2021.1989184. Epub 2021 Nov 2. PMID: 34726579; PMCID: PMC9662063.

Puranen K, Bergman P, Tallqvist S, Vainionpää A, Koskinen E, Kauppila A-M, Arokoski J, Kallinen M, Hämäläinen H, Täckman A, Anttila H, Hiekkala S. Suomalaisten selkäydinvammaisten henkilöiden kokemukset sosiaali- ja terveyspalveluista ovat myönteisiä, FinSCI-tutkimus. Kuntoutus 2023:46(4);18–32.

Saarimäki S, Bergman P, Täckman A, Arokoski J, Vainionpää, Kallinen M, Tallqvist S, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila A-M, Anttila H, Hiekkala S. Environmental barriers experienced by the Finnish population with spinal cord injury: cross-sectional survey. In Press for Spinal Cord.

Tallqvist S, Eskola K, Täckman A, Kauppila AM, Koskinen E, Anttila H, Rajavaara M, Arokoski J, Hiekkala S. Facilitators and barriers in the rehabilitation process described by persons with spinal cord injury: a deductive-inductive analysis from the Finnish spinal cord injury study. Ann Med. 2023;55(2):2303398. doi: 10.1080/07853890.2024.2303398. Epub 2024 Jan 17. PMID: 38232950; PMCID: PMC10795784.

Tallqvist S, Kauppila AM, Vainionpää A, Koskinen E, Bergman P, Anttila H, Hämäläinen H, Täckman A, Kallinen M, Arokoski J, Hiekkala S. Prevalence of comorbidities and secondary health conditions among the Finnish population with spinal cord injury. Spinal Cord. 2022 Jul;60(7):618-627. doi: 10.1038/s41393-021-00704-7. Epub 2021 Sep 11. PMID: 34511604; PMCID: PMC9287167.

Tallqvist S, Anttila H, Kallinen M, Koskinen E, Hämäläinen H, Kauppila AM, Täckman A, Vainionpää A, Arokoski J, Hiekkala S. Health, functioning and accessibility among spinal cord injury population in Finland: Protocol for the FinSCI study. J Rehabil Med. 2019 Apr 1;51(4):273-280. doi: 10.2340/16501977-2539. PMID: 30805657.

Muut artikkelit

Mitä FinSCI-tutkimukselle kuuluu? Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenlehti 1/2023.

FinSCI-tutkimus avaa selkäydinvammaisten haasteita esteettömyydessä. Teksti Mariaana Nelimarkka. IT-lehti 5/2022.

Lievä vammatyyppi helpottaa työssä käymistä. Teksti Iina Pykäläinen. IT-lehti 6/2021.

FinSCI-tutkimus tuottaa tietoa selkäydinvammaisten elämästä. Teksti Eemeli Sarka. IT-lehti 8/2020.

Finnish Spinal Cord Injury Study eli FinSCI tutkimus – lomakekysely tuotti hienon vastausprosentin 50. Kiitos kaikille osallistujille! Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenlehti 10/2019.

FinSCI tutkimus selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden tilannetta asetusmuutoksen 2011 jälkeen. Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenlehti 10/2018.

Akson ry:n jäsenlehdet ovat ladattavissa Akson ry:n sivuilta. 

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto, etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

Päivitetty 26.3.2024

Jaa sosiaalisessa mediassa