Esteettömyysprojektin (2005–2008) tavoitteena oli lisätä ja levittää tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä valikoiduille kohderyhmille sekä luoda koordinoitu toimijaverkosto. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Kohderyhmät ja toteutus

Projektin kohderyhminä olivat asiantuntijat, paikallistoimijat ja kuluttajat. Asiantuntijat suunnittelevat, rahoittavat, toteuttavat ja valvovat uudis- ja korjausrakentamista. Tähän kohderyhmään lukeutuvat myös tulevat asiantuntijat, opiskelijat.

Paikallistoimijoita ovat muun muassa kuntien virkamiehet, vammais- ja vanhusneuvostojen jäsenet sekä muut henkilöt, jotka toiminnallaan pyrkivät vaikuttamaan esteettömyyden edistämiseen esimerkiksi järjestöissä. Kuluttajat ovat keitä tahansa asunnon hankkijoita: oman talon rakentajia, asunnon ostajia tai vuokraajia. 

Projektissa tuotettiin eri kohderyhmille suunnattua opas-, tiedotus- ja koulutusmateriaalia, järjestettiin koulutusta sekä luotiin verkosto paikallistoimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Esteettömyysmateriaalia kehitettiin ja koulutusta suunniteltiin yhdessä kohderyhmien edustajien kanssa kullekin kohderyhmälle heidän tarpeidensa mukaisesti. Verkostoitumista edistettiin kohderyhmien tapaamisilla ja internetsivujen välityksellä. 

Taustaa

Suomessa arvioidaan olevan pysyvästi liikkumis- ja toimimisesteisiä noin 10 prosenttia väestöstä. Toimintaesteisten osuus kasvaa huomattavasti, kun mukaan lasketaan lapsiperheet, tilapäisesti vammautuneet ja vanhukset. Väestön voimakkaan ikääntymisen myötä liikkumis- ja toimimisesteisten määrä lisääntyy lähivuosina entisestään. 

Henkilöstö

Projektissa työskenteli kolme asiantuntijaa: 
Harri Leivo, projektipäällikkö, esteettömyysasiamies 
Kirsti Pesola, arkkitehti, tekn.lis. 
Marika Nordlund, YTM 2007–2008 / Marjo Kivi, VTM 2006–2007 

Projektin organisaatioon kuului lisäksi johtoryhmä ja kehittämisryhmät, jotka tukivat materiaalin tuottamista ja koulutusmallien kehittämistä. 

Projektin suoritteet 

 • Projekti järjesti 19 koulutustilaisuutta, joissa oli osallistujia noin 1135.
 • Projektin henkilöstö luennoi 125 seminaarissa, joissa oli osallistujia noin 5900.
 • Toimijaverkoston kokoaminen, noin 300 jäsentä.
 • Asuntomessujen neuvontaklinikat Espoossa, Hämeenlinnassa ja Vaasassa.
 • Hyvä Ikä -messujen neuvontaklinikka Helsingissä.
 • Vaikuttaminen ministeriöiden, eduskunnan ym. johto-, ohjaus- ja työryhmissä.
 • Lausunnot ja kommentit lainsäädännöstä ja ohjeista.
 • Lausunnot ja kommentit julkaisuista.
 • Ohjausta ja neuvontaa päivittäin.
 • Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden kartoituslomake ja täyttöohje, Invalidiliitto ry, 2006.
 • Asukkaat ja asunnot -työpaperi, Kivi Marjo, Nurmi-Koikkalainen Päivi, Invalidiliitto ry, Stakes, 2007.
 • Esteettömyysasiamiehen työ – vahvaa vaikuttamista -verkostoseminaarijulkaisu, Invalidiliitto ry, 2008.
 • Esteettömyysopas – mitä, miksi, miten – lyhyt johdatus esteettömyysasioihin, Pesola Kirsti, Invalidiliitto ry, 2009.
 • Esteettömyyssivusto www.esteeton.fi.
 • Esteettömyystiedote, toimittanut Marika Nordlund vuosina 2007–2008 ja Marjo Kivi vuonna 2006, Invalidiliitto ry, yhteensä 16 tiedotetta.
 • Esteettömyyden perustietopaketti -cd-rom, Invalidiliitto ry, 2006.
 • Esteettömyyden tavoitteet ja todellisuus -verkostoseminaarijulkaisu, Invalidiliitto ry, 2007.
 • Esteetön ympäristö kaikille -opetusvideo, Euro TV-News, Invalidiliitto ry, Helsinki kaikille -projekti, Tiehallinto, Kuulonhuoltoliitto ry, Näkövammaisten keskusliitto ry, 2006.
 • Katse kotiin – tietoa toimivasta asumisesta, toimittanut Marika Nordlund, Invalidiliitto ry, 2008.
 • Miksi ja mitä -verkostoseminaarijulkaisu, Invalidiliitto ry, 2006.
 • Opas liikkumisesteisille – esteettömyys asuntomessuilla Espoossa, Suomen Asuntomessut, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, 2006.
 • Opas liikkumisesteisille – esteettömyys asuntomessuilla Hämeenlinnassa, Suomen Asuntomessut, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, 2007.
 • Opas liikkumisesteisille – esteettömyys asuntomessuilla Vaasassa, Suomen Asuntomessut, Invalidiliitto ry, Kynnys ry, 2008.
 • Raportti eduskuntatalon esteettömyyskartoituksesta, Pesola Kirsti, Invalidiliitto ry, 2006, julkaisussa Eduskunnan esteettömyys- ja saavutettavuusselvitys – Demokratia kaikille – Demokrati för alla, Eduskunta, 2006.
 • Uusittu esteettömyyden perustietopaketti -cd-rom, Invalidiliitto ry, 2008.


Uutta tuulta esteettömyyteen. Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti (pdf 900 kb) 

Jaa sosiaalisessa mediassa